Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2010 roku:

[praca zbiorowa]

Redakcja:
Danuta Budzyńska
Elzbieta Kochańska
Wydawca:
Inspekcja Ochrony Środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (2011)
Wydane w seriach:
Biblioteka Monitoringu Środowiska
Autotagi:
druk
literatura
Źródło opisu: Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie - Katalog księgozbioru

Treść: I. Wody, II. Wybrane aspekty gospodarki wodno-ściekowej, III. Gleby województwa w świetle badań okręgowej stacji chemiczno-rolniczej, IV. Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń, V. Wybrane działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie w zakresie ochrony leśnej różnorodności biologicznej, VI. Hałas, VII. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące, VIII. Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, IX. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami, X. Substancje stwarzające szczególne zagrożenia, XI. Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, XII. Przeciwdziałanie poważnym awariom, XIII Laboratorium, XIV. Indywidualne projekty realizowane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Olsztynie przy współudziale środków europejskich, XV. Wybrane zagadnienia z zakresu działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.
Dodaj link
Kup
Oferty i okazje wkrótce.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Okładki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo