11.01.2019Konkurs: Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Mars­załk­owsk­iego­ Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje o organizowanym konkursie Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej.
Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków we Włoszech.
Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych. Wiedza, że nasza Ojczyzna dała światu wybitnych ludzi, napawa nas dumą z Polski oraz ich wybitnych reprezentantów na przestrzeni wieków.
Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XXIII Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach od 01 do 03 marca br.
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 10 lutego 2019 r.

Zobacz więcej na stronie Organizatora: www.umww.pl

Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Poznań PBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo