07.05.2020NOWE ZASADY korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie.

Od środy 6 maja możecie wypożyczać i oddawać książki.
Zanim przyjdziecie do biblioteki, przeczytajcie poniższe procedury obowiązujące w bibliotece.
NOWE ZASADY korzystania z biblioteki : Szcz­egół­owe_­PROC­EDUR­Y_OB­OWIĄ­ZUJĄ­.pdf
NOWE ZASADY korzystania.jpg
NOWE ZASADY .png


NOWE ZASADY korzystania.jpg NOWE ZASADY korzystania
jpg, 1.0 MiB, 1631x2303
NOWE ZASADY .png NOWE ZASADY
png, 418 KiB, 940x788
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Złotów MBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo