16.04.2021Konkurs plastyczny "Kosmiczna przygoda"

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Malanowie
ogłasza
konkurs plastyczny
KOSMICZNA PRZYGODA

organizowany w związku z Rokiem Lema

Konkurs przeznaczony jest dla:

dzieci w wieku przedszkolnym (od 6 do 7 lat)

oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu gminy Malanów

Cel konkursu:

*rozwijanie umiejętności plastycznych,
*kształtowanie rozwoju poznawczego,
*rozbudzanie wyobraźni i poczucia estetyki,
*budowanie i umacnianie więzi rodzinnych,
*włączenie się w obchody Roku Stanisława Lema z okazji 100 rocznicy urodzin pisarza.

 2. Zadaniem uczestników konkursu jest   wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 obrazującą kosmiczna przygodę. Technika wykonania pracy dowolna - malunek, rysunek, kolarz, wydzieranka, wyklejanka, komiks, połączenie wielu technik i inne.

3. Praca może być wykonana przy pomocy osoby dorosłej – rodzica/opiekuna

4. Do pracy należy załączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA podpisaną przez opiekuna prawnego (rodzica).

5. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną.

6. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 05 maja 2021 r. do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie.

7. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

 I kategoria -6-7-latki (przedszkole)

II kategoria -kl. 1 (szkoła podstawowa)

III kategoria -kl. 2 (szkoła podstawowa)

IV kategoria -kl. 3 (szkoła podstawowa)

8. Jury konkursowe powołane przez     organizatora wybierze najciekawsze prace, które zostaną nagrodzone.

O rozstrzygnięciu konkursu poinformujemy telefonicznie rodziców lub opiekunów

9. Kryteria oceny:

*zgodność z tematem
*pomysłowość
*estetyka pracy
*ogólne wrażenie artystyczne

10. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora

Plakat poprawiony.png Plakat poprawiony
png, 471 KiB, 1234x1770
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Malanów GBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo