02.08.2022Przedwojenne wydawnictwa pedagogiczne w zbiorach PBW Kielce Cz. 1. Najstarsze czasopisma pedagogiczne oraz czasopisma urzędowe i lokalne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach posiada w swych zasobach bogate zbiory dotyczące szeroko pojętego nauczania i wychowania. Biblioteka od początku swojego istnienia gromadziła zbiory z zakresu pedagogiki, podręczniki, programy nauczania, książki z metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów oraz czasopisma pedagogiczne. Przedwojenny zbiór pedagogiczny zgromadzono dzięki darowiznom, wymianie z innymi bibliotekami oraz zakupom antykwarycznym. [...]
pbw.kielce.pl

z. 6_min.jpg


z. 6_min.jpg z. 6_min
jpg, 47 KiB, 425x264
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Kielce PBW

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo