Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmie Śląskim
[awatar]
Chełm Śląski GBP
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 32 225 78 05
Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-lędziński
Adres: ul. Techników 18
41-403 Chełm Śląski Chełm Śląski
E-mail: gbpchelmsl@wp.pl

Biblioteka jest czynna:

Poniedziałek - 09.00 - 19.00

Wtorek - 10.00 - 18.00

Środa - 10.00 - 18.00

Czwartek - 9.00 - 15.00

Piątek - 10.00 - 18.00

Sobota - nieczynne

Historia

Początki działalności naszej biblioteki sięgają lat 20. XX wieku. Wówczas biblioteka gromadziła około 340 książek. Po II wojnie światowej (lata 50.) biblioteka rozpoczęła swoją działalność w budynku starej szkoły przy ulicy Krakowskiej (obecnie Chełmskiej).

Na początku lat sześ­ćdzi­esią­tych­ placówka przeniesiona została do domu państwa Limańskich, a następnie do budynku będącego własnością państwa Klimek, gdzie gościła prawie 28 lat. Z biegiem lat księgozbiór biblioteki znacznie się powiększał, przybywała również liczba czytelników.

W roku 1977, po zmianach terytorialnych chełmska biblioteka została włączona do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach (stanowiąc Filię nr 13 w Mysłowicach-Chełmie Śląskim). Wówczas przeniesiono ją do dawnego budynku Gromadzkiej Rady Narodowej, przy ulicy Konarskiego 2.

Lata 90-te były okresem znaczącego rozwoju biblioteki. Dokonano selekcji księgozbioru oraz zaopatrzono bibliotekę w nowe pozycje literatury. W 1995 roku Chełm odłączył się od Mysłowic i stał się samorządną gminą. Placówki kulturalne, w tym również biblioteka, podlegały Urzędowi Gminy Chełm Śląski. Od tego momentu biblioteka istnieje jako instytucja o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmie Śląskim. Z dniem 30 czerwca 2012 roku GBP zakończyła działalność przy ulicy Śląskiej 44, a obecna jej siedziba mieści się przy ulicy Techników 18.

Od lat 50 – tych biblioteką kierowały: Maria Lisok (1956-1958), Maria Namysł (1958-1959), Urszula Nowakowska (1959-1961), Rita Staniczek (1961-1965), Maria Maucy (1965-1997). Od 1997 do 2016 r. roku dyrektorem GBP była Maria Kobiela. Od 2017 r. funkcję Dyrektora pełni Pani Anna Kocur.

Więcej informacji na temat historii Biblioteki można znaleźć w książce: Monografia gminy i parafii Chełm Śląski, 2004.

W początkowych latach XXI wieku GBP rozpoczęła komputeryzację. W chwili obecnej cały księgozbiór znajduje się w katalogu elektronicznym. Z roku na rok księgozbiór się powiększa o nowości wydawnicze, dary od sympatyków. Biblioteka stara się w jak najlepszy sposób realizować potrzeby kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe swoich czytelników. Podstawę organizacji działalności Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi statut.

Brak ogłoszeń na blogu.

katarzyna12
d.mason
zanetamusial
hemy45
martyna76
maslanka7
sulik2000
ewap0305
agata.pyrcik
klaudia050596

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo