• Minkiewicz stworzył książkę z pogranicza gatunków: komiksu i picturebooka, osadzając w śred­niow­iecz­nych­ klimatach trójkę przyjaciół - wiewiórkę Eli, żubr Bururuma i nietoperza Wróża; wędrownych awanturników i kąśliwych kompanów, którzy przemierzają legendarne krainy, mierząc się z różnymi złymi charakterami. • Akcja toczy się wartko i przypomina miejscami komputerową przygotówkę, kiedy trzeba rozwiązywać wraz z głównymi bohaterami kolejne zadania. Nie są wcale takie proste! • To coś zdecydowanie nowego na rynku i z tego powodu niecierpliwie czekamy na ciąg dalszy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo