Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze
[awatar]
Kańczuga BPMiG
17 631
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 166423153
Województwo: podkarpackie
Powiat: przeworski
Adres: Rynek 6
37-220 Kańczuga
E-mail: biblioteka@kanczuga.pl

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze jest otwarta dla czytelników:

poniedziałek

8.00 - 16.00

od wtorku do piąteku

8.00 - 17.00

W okresie wakacji biblioteka czynna:

od poniedziałku do piątku w godz.

8.00 - 16.00

Biblioteka Publiczna w Kańczudze istnieje od 1946 roku. W chwili uruchomienia liczyła ona 150 książek. Była prowadzona społecznie przez Panią Irenę Wójcikową. W 1947 roku zorganizowano zbiórkę książek, w wyniku, której pozyskano 67 nowych pozycji, a w 1948 roku księgozbiór liczył już 500 woluminów. Za umowny rok powstania naszej placówki podaje się rok 1949. Był to rok, w którym według wpisu w "Aktach m. Kańczugi" znajdujących się w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Przemyślu, utworzono w budynku Miejskiej Rady Narodowej czytelnię. W jednym pomieszczeniu znajduje się księgozbiór Biblioteki Miejskiej i Biblioteki Gromadzkiej. W tym samym roku rozpoczynają się pierwsze wpisy do księgi inwentarzowej księgozbioru.

W początkach lat 60. księgozbiór Biblioteki Gromadzkiej zostaje przeniesiony do Siedleczki. Biblioteka Miejska prowadzona była kolejno przez: P. Antoniego Bachnackiego, P. Janinę Ruchel, P. Wandę Kuryło, P. Antoninę Pudełko, a aktualnie kieruje nią P. Anna Bachnacka.. W roku 1965 przeprowadzono pierwszy generalny remont biblioteki. W latach. 1965-1977 trwała intensywna praca kulturalno-oświatowa. W tym okresie ustabilizowała się sieć biblioteczna naszej gminy. Biblioteka Miejsko-Gminna posiadała 7 Filii Bibliotecznych w: Niżatycach, Sieteszy, Siedleczce, Krzeczowicach, Rączynie, Pantalowicach i Łopuszce Wielkiej. Filie Biblioteczne miały pod opieką 6 punktów bibliotecznych w Woli Rzeplińskiej, Medynii Kańczuckiej, Lipniku, Chodakówce, Bóbrce Kańczuckiej i Siedleczce Górnej.

Pod koniec 1972 roku następuje pierwsza przeprowadzka naszej biblioteki (ul św. Barbary), w połowie roku 1975 druga przeprowadzka ( ul. M. Konopnickiej). W 1975 roku Biblioteka Miasta i Gminy Kańczuga zdobyła pierwsze miejsce we wspó­łzaw­odni­ctwi­e bibliotek powiatu przeworskiego. Rok 1977 owocuje następnym miłym wydarzeniem. Nasza biblioteka plasuje się na pierwszym miejscu we wspó­łzaw­odni­ctwi­e spośród 141 placówek w województwie przemyskim. W tym samym roku rozpoczyna się gromadzenie dokumentów i eksponatów dotyczących dziejów Kańczugi. W styczniu 1982 roku po raz trzeci przeniesiono księgozbiór do lokalu zajmowanego pierwotnie (Rynek 6).

Rok 1992 był dość dramatyczny w skutkach dla sieci bibliotek naszej gminy: zostaje zlikwidowana Filia Biblioteczna w Łopuszce Wielkiej oraz wszystkie punkty biblioteczne. Pracownicy pozostałych filii zostają zatrudnieni na 1/6 etatu. W roku 1999 Biblioteka nasza obchodziła 50-lecie istnienia. Dzięki przychylności i właściwemu zrozumieniu naszych potrzeb przez Władze miasta, pierwszy komputer w naszej placówce zakupiono 05 marca 2003 roku, a czerwcu tegoż roku uzyskano dostęp do Internetu. W lipcu 2004 roku dokonano zakupu programu SOWA do katalogowania zbiorów bibliotecznych. W lutym 2005 roku zwiększa się baza lokalowa biblioteki kańczuckiej o dwa pomieszczenia. Kontynuowana jest komputeryzacja placówki poprzez udział w programie IKONKA sponsorowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. 03 lutego 2005 roku w jednym z pozyskanych pomieszczeń uroczyście otwarto czytelnię internetową wyposażoną w trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. W drugim pomieszczeniu zlokalizowano czytelnię książek i czasopism.

Aktualnie Biblioteka Publiczna w Kańczudze zajmuje sześć lokali w tym: wypożyczalnię dla dorosłych, odział dla dzieci, czytelnia internetowa, czytelnia książek i czasopism. Zare­jest­rowa­nych­ jest rocznie ok. 1 000 czytelników w wypożyczalni oraz ok. 1 000 osób w czytelniach korzystających z informacji lub usług udzielanych na miejscu.

Ekspozycja
Zbiory
Nowości w bibliotece
 • Kurzol
  Janiszewski, Bogusław
  Brak ocen
 • Książka o narkotykach
  Janiszewski, Boguś
  Brak ocen
 • Kurzol
  Janiszewski, Bogusław
  Brak ocen
 • Wojny
  Janiszewski, Boguś
  Brak ocen
 • Dojrzewanie
  Janiszewski, Bogusław
  Brak ocen
1 2 3 4
Placówki
Kańczuga BPMiG
Rynek 6
37-220 Kańczuga

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze jest otwarta dla czytelników:

poniedziałek

8.00 - 16.00

od wtorku do piąteku

8.00 - 17.00

W okresie wakacji biblioteka czynna:

od poniedziałku do piątku w godz.

8.00 - 16.00

0
Forum biblioteki

Brak wątków

Przejdź do forum
funia15

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo