Kulturowa tożsamość książki

Redakcja:
Anna Cisło
Agnieszka Łuszpak
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (2014)
Wydane w seriach:
Acta Universitatis Wratislaviensis.,
Książka, Dokument, Informacja
ISBN:
978-83-229-3440-1
Autotagi:
druk
Źródło opisu: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu im. Emanuela Smołki - Katalog centralny

Książki mają swoją tożsamość. Jest ona wynikiem intencjonalnych działań uczestników określonej kultury, odpowiedzialnych za przesłanie ideowe książek, które z kolei same tę kulturę współtworzą, wpływając na swoich odbiorców. Prace zebrane w tomie "Kulturowa tożsamość książki" prezentują różnorodne podejścia do problemu, wyrażonego w tytule - począwszy od refleksji teoretycznych, oscylujących wokół kwestii terminologicznych, miejsca książki w systemie informacji, atrybutów książki oraz sposobów jej identyfikacji, a kończąc na studiach przypadku, czyli rozważaniach dotyczących tożsamości konkretnych egzemplarzy. Postawiono również pytania o cechy tożsamości książek określonych grup narodowych bądź etnicznych (żydowskiej, irlandzkiej, kaszubskiej), adresowanych do swoistych grup odbiorców (dzieci, ludzi prostych), pisanych przez twórców z dysfunkcją wzroku, tworzonych w określonych regionach (w południowo-zachodniej Wielkopolsce, obwodzie kałuskim w Rosji, fińskiej Ostrobotni), wydawanych przez zakony (jezuitów, bazylianów).
Więcej...
Forum
Forum jest puste.

Szukaj na forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych wątków na tym forum.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo