Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym:

wybrane obszary

Autorzy:
Agata Gumieniak
Lidia Owczarek
Ryszard Mochocki
Redakcja:
Marek Leszczyński
Wydawca:
Difin (2013-2016)
Wydane w seriach:
Zarządzanie Bezpieczeństwem
ISBN:
978-83-7930-035-8, 978-83-8085-265-5
Autotagi:
druk
książki

Coraz większego znaczenia w skutecznym zapewnieniu bezpieczeństwa nabierają wspólnoty lokalne, które we wspólpracy z administracją rządową poszukują efektywnych metod i sposobów projektowania systemów bezpieczeństwa. Badania nad bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym wymagają, oprócz studiów teoretycznych, tworzenia rozwiazań praktycznych na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Celem książki jest prezentacja i omówienie podstawowych kategorii odnoszących się do bezpieczeństwa wspólnot lokalnych wraz z prezentacją zadań, obowiązków i kompetencji poszczególnych organów władzy publicznej w zakresie bezpieczeństwa. Książka opisuje relacje państwo - obywatel w odniesieniu do spraw lokalnych wraz z prezentacją konkretnych rozwiązań praktycznych obrazowanych przez instrukcje, zarządzenia i procedury postępowania.
Więcej...
Forum
Forum jest puste.

Szukaj na forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych wątków na tym forum.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo