Finanse:

praca zbiorowa

Autorzy:
Janusz Ostaszewski
Zdzisław Fedorowicz (1922-2007)
Wydawcy:
Centrum Doradztwa i Informacji Difin (2003-2008)
Wydawnictwo Delfin (2005)
ISBN:
83-7251-347-3, 83-7251-518-2
978-83-7251-698-5, 978-83-7251-887-3
Autotagi:
druk
finanse
książki
podręczniki
skrypty
szkoły wyższe

W piątym, zmienionym i rozszerzonym wydaniu publikacji, dodano nowy rozdział pt. äKryzysy finansowe we współczesnym świecieö. Autorzy starali się wyjaśnić przyczyny kryzysu subprime oraz jego skutki dla gospodarek różnych krajów. W tej analizie starano się wykorzystać teorię finansów behawioralnych dla wyjaśnienia mechanizmów nieracjonalnego zachowania uczestników rynku finansowego. Również głębokie zmiany, które zaszły w sektorze finansów publicznych, skłoniły Autorów do znacznego rozszerzenia rozdziału 5. W rozdziale tym, nie tylko dokonano uaktualnień, ale w dużej mierze wprowadzono nowe treści merytoryczne, choćby dotyczące deficytu finansów publicznych, poziomu fiskalizmu w Polsce w porównaniu z innymi krajami OECD, czy też wpływu polityki fiskalnej na wybrane wskaźniki makroekonomiczne. Zmiany objęły również i inne rozdziały książki, warto wspomnieć o nowym ujęciu ubezpieczeń społecznych, jak również rynku kapitałowego.
Więcej...
Forum
Forum jest puste.

Szukaj na forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych wątków na tym forum.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo