Przestępczość gospodarcza w perspektywie zmieniających się realiów obrotu gospodarczego

Recenzja:
Jerzy Duży
Redakcja:
Agnieszka Kilińska-Pękacz
Anita Kubanek
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (2019)
ISBN:
978-83-8018-281-3
Autotagi:
druk
książki
publikacje dydaktyczne
publikacje fachowe
publikacje naukowe
Źródło opisu: Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie - Katalog księgozbioru

Publikacja jest naukowym pokłosiem Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Przestępczość gospodarcza” organizowanej przez Koło Naukowej Prawa Karnego UKW 3 kwietnia 2019 roku wraz z publikacjami pracowników Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Studenci, doktoranci i pracownicy naukowi poruszyli w niej aktualne kwestie i przedstawili zjawiska, o których donoszą media i które budzą liczne kontrowersje. Pozwoliło to na stworzenie konglomeratu opisu różnych zachowań, które są niezgodne z prawem, godzą w interesy przedsiębiorców i konsumentów oraz w zasady społeczno-gospodarcze, które odpowiadają zmieniającym się realiom obrotu gospodarczego. [wydawca]
Więcej...
Forum
Forum jest puste.

Szukaj na forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych wątków na tym forum.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo