86 - 90 / 93
Fizyka doświadczalna
Podtytuł:
podręcznik dla studentów szkół wyższych
Autor:
Szczepan Szczeniowski
Od czasu ukazania się w druku w 1960 roku pierwszego wydania "Fizyki doświadczalnej", jako drugiej części piątego tomu kursu fizyki doświadczalnej, nastąpił szybki dalszy rozwój fizyki jądrowej, a w szczególności wyodrębniła się jako samodzielny dział fizyka cząstek elementarnych, często zwana jeszcze fizyką jądrową wysokich energii. Toteż obszerne drugie wydanie książki pod zmienionym tytułem jako VI tomu kursu: "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych" uległo znacznym zmianom w porównaniu z wydaniem pierwszym. Pojawił się nowy rozdział IX poświęcony cząstkom elementarnym, ich klasyfikacji i ich charakterystyce. Pojawiło się 14 nowych paragrafów, z tego 9 we wspomnianym nowym rozdziale, pięć zaś w rozdziałach innych. [ze wstępu]
Postępy Fizyki
Podtytuł:
dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy fizycznej
Redakcja:
Szczepan Szczeniowski
Fizyka doświadczalna. Cz. 4, Optyka
Autor:
Szczepan Szczeniowski
Od gwiazdy do atomu
Autor:
Jan Weyssenhoff, Szczepan Szczeniowski
Zwierciadła i soczewki
Autor:
Danuta Stachórska
Redakcja:
Szczepan Szczeniowski, ...
86 - 90 / 93
Kategorie
Biblioteki
Lokalizacja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo