86 - 90 / 90
Od gwiazdy do atomu
Autor:
Jan Weyssenhoff, Szczepan Szczeniowski
I Krajowe Sympozjum Chemii Jądrowej, Warszawa, 10 12 lutego 1964 r
Instytucja sprawcza:
Polska Akademia Nauk - Komitet do Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej
Redakcja:
Szczepan Szczeniowski
Prace fizykochemiczne
Instytucja sprawcza:
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej
Redakcja:
Szczepan Szczeniowski
Komórki światłoczułe
Autor:
Włodzimierz Marek Ścisłowski
Redakcja:
Szczepan Szczeniowski, ...
Ćwiczenia z fizyki doświadczalnej dla szkół wyższych
Autor:
Marta Lubieniecka
Przedmowa:
Szczepan Szczeniowski
86 - 90 / 90
Kategorie
Biblioteki
Lokalizacja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo