Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Autor:
Danuta Czelakowska
Wydawcy:
Oficyna Wydawnicza Impuls (2009-2019)
Legimi (2013)
IBUK Libra (2009-2013)
Oficyna Wydawnicza Impuls Wojciech Śliwerski
Autotagi:
druk
poradniki
Więcej informacji...
3.0

Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.

Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Dodaj link
Kup
Oferty i okazje wkrótce.
Recenzje
  • Książka sprawia wrażenie pracy magisterskiej lekko rozbudowanej o dodatkowe cytaty. Napisana suchawym, bełkotliwym językiem, co pewnie wynika z wybranego "targetu", tudzież grupy docelowej. Kto może być odbiorcą? Najpewniej osoba pisząca kolejną pracę magisterską dla rozbudowy bibliografii, lub nauczyciel ciekawy paru załączonych scenariuszy lekcji. Kolejna pozycja na półce, niestety, nic odkrywczego.
Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Opis
Autor:Danuta Czelakowska
Wydawcy:Oficyna Wydawnicza Impuls (2009-2019) Legimi (2013) IBUK Libra (2009-2013) Oficyna Wydawnicza Impuls Wojciech Śliwerski
ISBN:978-83-7587-135-7 978-83-7587-350-4 978-83-7587-583-6 978-83-7850-296-8 978-83-7850-702-4 978-83-8095-063-4 978-83-8095-780-0
Autotagi:dokumenty elektroniczne druk e-booki książki literatura literatura stosowana podręczniki poradniki poradniki i przewodniki publikacje dydaktyczne publikacje fachowe publikacje naukowe skrypty szkoły wyższe zasoby elektroniczne
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści 16 rekordów bibliograficznych, pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo