Zaawansowane szukanie

Mechanizm wyszukiwania zaimplementowany w Portalu zakłada maksymalne uproszczenie procesu wyszukiwawczego. Do wyszukiwania służy tylko jedno pole, w którym wprowadzić należy szukane słowa lub frazy. Silnik wyszukiwawczy dba o to, aby odpowiednio zinterpretować zapytanie i wyszukać takie rekordy, które najlepiej pasują do zadanego pytania. Pomimo wyszukiwania we wszystkich indeksowanych polach równocześnie, wyniki są zwykle tak posortowane, że dopasowanie do pól o wysokim priorytecie (takie jak tytuł czy autor dzieła) znajduje się wyżej na liście wyników.

Tu się nie sortuje, tu się filtruje!

Skoro wyniki są posortowane po "jakości dopasowania", zwykle poszukiwany rekord znajduje się na tyle wysoko na liście wyników, że jakiekolwiek sortowanie listy nie ma specjalnie uzasadnionego sensu. Jeśli jednak lista jest długa, gdyż pytanie nie było dostatecznie precyzyjne, z pomocą przychodzi bardzo wydajny mechanizm filtrowania. Dostępne filtry wyświetlają się po lewej stronie listy wyników i pozwalają odpowiednio zawężać uzyskany rezultat.

Każdy filtr dotyczy wybranego pola, takiego jak tytuł, wydawca, kategoria zbiorów itp. W ramach filtru prezentowane są wartości, które znaleziono w rekordach pasujących do zadanego zapytania. Przykładowo, jeśli wyszukiwaliśmy "Dziady", to w filtrze wg osób pojawi się - co oczywiste - Mickiewicz Adam, ale także inne osoby powiązane z procesem powstania lub wydania znalezionych dzieł.

Szukanie dopełnień słów

Domyślnie wyszukiwarka odmienia słowa, więc szukanie wg dopełnień zaczyna być potrzebne dopiero wtedy, gdy mamy do czynienia ze słowami o tym samym rdzeniu, ale nie będącymi formami gramatycznymi jednego słowa. Aby szukać dopełnienia słowa, należy zakończyć je gwiazdką (*). Np.:
Mickiewicz* | znajdzie Mickiewicza, słowiańskich mickiewiczianów, a także mickiewiczowski romantyzm.

Szukanie w konkretnym polu

Domyślnie przeszukiwane są wszystkie pola rekordu. Można wymusić jednak przeszukiwanie tylko konkretnych pól poprzez wpisanie kodu pola i dwukropka przed zapytaniem:
o:mickiewicz
o: Mickiewicz Adam
o: Mickiewicz Adam t: Dziady | wyszuka "Mickiewicz Adam" w osobach i "Dziady" w tytułach.

Kody pól są to skrócone nazwy pola w języku polskim albo angielskim. Dwujęzyczność skrótów dostępna jest dla wygody użytkowników przyzwyczajonych do podobnych w zagranicznych systemach.

Kod pola   Alternatywne kody pola   Zakres wyszukiwania
t tyt, tit, ti Tytuły serii, dzieł i tomów
o os, a, tr, il, pp Osoby zaangażowana w powstanie dzieła
w wyd, pub Nazwy wydawnictw
r rok, dt, yr, y Lata wydań
isbn issn Numery ISBN oraz ISSN

Wyłączenie z wyników

Możliwe jest także obniżenie pozycji rekordów, które zawierają określone słowa, w wynikach wyszukiwania. W takim przypadku należy je poprzedzić znakiem minusa (-). Wykluczać można także słowa z konkretnego pola. Przykłady:
mickiewicz -adam | znajdzie rekordy zawierające Mickiewicza ale najlepiej nie Adama
t: dziady o: -mickiewicz | znajdzie rekordy mające w tytule Dziady, ale najlepiej nie autorstwa Mickiewicza!


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo