Mały atlas anatomiczny

Autor:
Ryszard Aleksandrowicz (1926-2020) ...
Wydawcy:
Państwowy Związek Wydawnictw Lekarskich (1994-2023)
IBUK Libra (2015)
Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich (1969-2006)
Wydawnictwo PWZL
Autotagi:
atlasy
druk
książki
Więcej informacji...

Część 1:Komórka, tkanki, narządy, układy narządów, organizm jako całość; Część 2: Chrząstki, kości; Część 3: Kości (ossa); 1. Kręgosłup (columna vertebralis); 2. Kościec głowy – czaszka (cranium); 3. Jama czaszki (cavum cranii); 4. Kości kończyny górnej (ossa membri superioris); 5. Miednica (pelvis); 6. Kości kończyny dolnej (ossa membri inferioris); Część 4;Połączenia kości (synarthroses, articulationes); Część 5: Mięśnie (musculi); Część 6: Układ nerwowy (systema nervosum); 1. Układ nerwowy ośrodkowy (systema nervosum centrale); 2. Układ nerwowy obwodowy (systema nervosum periphericum), nerwy czaszkowe (nervi craniales); 3. Rdzeń kręgowy (medulla spinalis) i układ nerwowy obwodowy (systema nervosum periphericum), nerwy rdzeniowe (nervi spinales); 4. Drogi nerwowe (tractus nervosi); 5. Układ nerwowy autonomiczny (systema nervosum autonomicum); Część 7: Narządy zmysłów (organa sensuum); 1. Narząd wzroku (organum visus); 2. Narząd przedsionkowo-ślimakowy (organum vestibulocochleare); 3. Narząd powonienia (organum olfactus); 4. Narząd smaku (organum gustus); 5. Narządy czucia powierzchownego i głębokiego (organa sensoria), powłoka wspólna (integmentum commune); Część 8: Układ krążenia; 1. Serce i układ naczyniowy (angiologia); 2. Serce (cor); 3. Serce – układ przewodzący; 4. Układ tętniczy (systema arteriosum); 5. Układ żylny (systema venosum); 6. Krążenie płodowe; Część 9: Układ chłonny (systema lymphaticum); Część 10: Krew (sanguis); Część 11: Gruczoły dokrewne, gruczoły bezprzewodowe (glandulae sine ductibus); Część 12: Układ oddechowy i trawienny (systema respiratorium et digestorium); Część 13: Układ oddechowy (systema respiratorium); 1. Krtań (larynx); 2. Tchawica (trachea), płuca (pulmones), oskrzela (bronchi); Część 14: Układ trawienny (systema digestorium); 1. Jama ustna (cavum oris); 2. Zęby (dentes); 3. Język (lingua); 4. Gardło (pharynx); 5. Przełyk (oesophagus); 6. Żołądek (ventriculus, gaster); 7. Jelito cienkie (intestinum tenue); 8. Jelito grube (intestinum crassum) – jelito ślepe; 9. Wątroba (hepar); 10. Trzustka (pancreas); Część 15: Układ żyły wrotnej; Część 16: Narządy moczowe, wydalnicze (organa urinaria); Część 17: Narządy płciowe męskie (organa genitalia masculina); Część 18: Narządy płciowe żeńskie (organa genitalia feminina); Część 19: Ciąża (graviditas); Część 20: Trzewa szyi, jamy klatki piersiowej i jamy brzusznej. [G]
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Opis
Autorzy:Ryszard Aleksandrowicz (1926-2020) Bogdan Ciszek Witold Sylwanowicz
Ilustracje:Małgorzata Pinkawa Marek Łukasik
Redakcja:Ryszard Aleksandrowicz (1926-2020) Małgorzata Pinkawa
oraz:Bogdan Ciszek
Wydawcy:Państwowy Związek Wydawnictw Lekarskich (1994-2023) IBUK Libra (2015) Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich (1969-2006) Wydawnictwo PWZL
ISBN:83-200-0603-1 83-200-1447-6 83-200-1782-3 83-200-1985-0 83-200-2268-1 83-200-2383-1 83-200-2410-2 83-200-2687-3 83-200-2745-4 83-200-2968-6 83-200-2970-8 83-200-3157-5 83-200-3378-0 978-83-200-3553-7 978-83-200-3605-3 978-83-200-3881-1 978-83-200-4020-3 978-83-200-4920-6 978-83-200-6262-5 979-83-200-2745-6 83-200-3553-8 830033780 978832004023 83-200-3553-7 978-83-200-3881
Autotagi:atlasy dokumenty elektroniczne druk e-booki ikonografia książki literatura literatura stosowana podręczniki poradniki poradniki i przewodniki publikacje dydaktyczne publikacje fachowe publikacje naukowe publikacje popularnonaukowe reprodukcje rysunki zasoby elektroniczne
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści 116 rekordów bibliograficznych, pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo