Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne:

podręcznik dla studiów medycznych

Redakcja:
Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Dorota Talarska
Wydawcy:
Wydawnictwo Lekarskie PZWL (2008-2018)
IBUK Libra (2017)
Wydaw. Lek. PZWL (2017)
Autotagi:
druk
książki
podręczniki
skrypty
szkoły wyższe
Więcej informacji...

Cz.1: Gerontologia; Rozdział l: Charakterystyka procesu starzenia się; 1. Aspekt biologiczny (Janusz Witowski); 2. Aspekt psychologiczny (Anna Izabela Brzezińska); 3. Aspekt socjoekonomiczny (Piotr Błędowski); 4. Starzenie się ludności jako proces demograficzny (Piotr Szukalski); Rozdział 2: Zmiany narządowe towarzyszące procesowi starzenia się (Barbara Bień); 1. Następstwa starzenia się na poziomie narządowym; 2. Następstwa starzenia się na poziomie organizmu; Rozdział 3: Problemy psychospołeczne osób w starszym wieku (Hanna Kachaniuk); 1.Osamotnienie i samotność; 2. Przeżywanie żałoby; 3. Agresja i przemoc jako następstwo poczucia zagrożenia i bezradności; 4. Strategie adaptacji do starości; 5. Wydłużenie aktywności; 6. Alkoholizm; Rozdział 4: Promocja zdrowia wobec osób w wieku podeszłym (Maria Biskupska ); 1. Mity i prawdziwe determinanty dotyczące procesu starzenia się; 2. Aktywne starzenie się; Rozdział 5: Zastosowanie modeli pielęgnowania w opiece nad pacjentem w wieku podeszłym (Dorota Talarska); 1. Model aktywności życiowych; 2. Analiza stanu pacjenta z wykorzystaniem modelu aktywności życiowych; Cz. 2: Specyfika chorobowości u starszych pacjentów; Rozdział 6: Typowe cechy medycyny geriatrycznej (Katarzyna Wieczorowska-Tobis); 1. Hipotonia ortostatyczna; 2. Frailty — zespół kruchości/zespół słabości; Rozdział 7: Analiza sprawności funkcjonalnej pacjenta geriatrycznego. Rola pielęgniarki w zespole geriatrycznym (Ewa Borowiak, Tomasz Kostka); Rozdział 8: Odrębności przebiegu wybranych stanów patologicznych w starości; 1. Układ nerwowy; 2. Choroby obturacyjne; 3. Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych stanach patologicznych układu oddechowego; 4. Układ pokarmowy (Jan Szewieczek, Ewa Nowakowska-Dulawa); 5. Układ endokrynologiczny; 6. Układ moczowy; 7. Układ endokrynologiczny; 8. Układ moczowy; 9. Układ ruchu; Rozdział 9: Wybrane wielkie zespoły geriatryczne; 1. Nietrzymanie moczu i stolca (Arkadiusz Styszyński, Urszula Kwapisz); 2. Upadki i zaburzenia lokomocji (Kornelia Kędziora-Kornatowska, Monika Biercewicz); 3. Otępienie (Alicja Klich-Rączka); 4. Depresja (Tadeusz Parnowski); 5. Psychoedukacja, psychoterapia i opieka pielęgniarska jako działania optymalizujące funkcjonowanie społeczne osób starszych z zaburzeniami psychicznymi (Krystyna Górna, Katarzyna Gołębiewska); Rozdział 10: Czynniki wpływające na przebieg działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec osób w wieku podeszłym; 1.Specyfika czynności pielęgnacyjno-higienicznych wobec osób starszych (Maria Stachowska, Magdalena Strugała); 2. Specyficzne problemy wynikające ze sprawowania opieki w warunkach domowych (Halina Doroszkiewicz); 3. Komunikacja ze starszym pacjentem z uwzględnieniem zaburzeń wzroku i słuchu oraz zaburzeń funkcji poznawczych (Magdalena Strugała); 4. Pielęgnowanie skóry u osób w podeszłym wieku (Irena Blenke-Krysiak); 5. Odleżyny (Irena Blenke-Krysiak); 6. Owrzodzenia podudzi (Zyta Beata Wojszel); 7. Delirium (Andrzej Jóźwiak); 8. Pacjent dializowany (Beata Hornik, Jan Duława); 9. Pacjent ze stomią (Elżbieta Kopczyńska, Lech Cierpka); 10. Eliminacja i profilaktyka bólu w starości (Hanna Kachaniuk); Rozdział 11:Wybrane aspekty żywienia osób starszych; 1. Zasady odżywiania w starszym wieku (Marian Grzymisławski); 2. Niedożywienie - Zyta Beata Wojszel; 3. Otyłość - Marian Grzymisławski, Katarzyna Wieczorowska-Tobis; Rozdział 12: Opieka nad pacjentem starszym w okresie okołooperacyjnym (Beata Skokowska); 1. Wiek jako czynnik ryzyka leczenia operacyjnego; 2. Przedoperacyjna ocena i postępowanie okołooperacyjne; 3. Nadzór i monitorowanie w okresie pooperacyjnym; Rozdział 13: Zasady usprawniania starszych pacjentów (Tomasz Kostka); 1. Kinezyterapia; 2. Inne metody usprawniania; 3. Rehabilitacja w chorobach układu krążenia; 4. Rehabilitacja w chorobach układu ruchu; 5. Zapobieganie hipokinezji; 6. Inne specyficzne problemy usprawniania osób starszych; Rozdział 14: Jakość życia osób starszych (Krystyna Górna, Krystyna Jaracz). 1. Specyfika jakości życia osób starszych; Rozdział 15: Zasady medycyny paliatywnej w odniesieniu do pacjentów starszych. 1. Wprowadzenie (Katarzyna Wieczorowska-Tobis), 2. Zasady postępowania ze starszym pacjentem w terminalnej fazie choroby (Maria Stachowska); Rozdział 16: Podstawowe zasady farmakoterapii geriatrycznej (Agnieszka Neumann-Podczaska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis); 1. Rola personelu pielęgniarskiego w ograniczaniu błędów popełnianych przez pacjentów w czasie pobierania leków; 2. Niepodatność pacjenta na zalecenia dotyczące leczenia; Rozdział 17: Opieka stomatologiczna nad starszym pacjentem; 1. Wprowadzenie (Ryszard Koczorowski); 2. Rola pielęgniarki w sprawowaniu opieki (Magdalena Strugała); Rozdział 18: Interpretacja istotnych dla pielęgnacji objawów i wyników badań u chorych starszym wieku (Jarosław Derejczyk); Cz. 3: Organizacja opieki nad starszym pacjentem; Rozdział 19: Formy opieki nad starszym pacjentem stosowane w Polsce; 1. Podstawowa opieka zdrowotna (Maria Stachowska, Marlena Szewczyczak); 2. Wybrane formy opieki instytucjonalnej nad starszym pacjentem (Hanna Kachaniuk); Rozdział 20: Wybrane europejskie modele opieki geriatrycznej (Dorota Talarska); Rozdział 21: Telemedyczna opieka geriatryczna (Aleksandra Suwalska ); 1. Wstęp; 2. Definicje pojęć; 3. Przykłady zastosowania technologii w opiece zdrowotnej. [JK]
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Opis
Inne tytuły:podręcznik dla studentów medycznych podręcznik dla studiów medycznych
Redakcja:Katarzyna Wieczorowska-Tobis Dorota Talarska
Autor:Grażyna Bączyk
oraz:Katarzyna Wieczorowska-Tobis Dorota Talarska
Wydawcy:Wydawnictwo Lekarskie PZWL (2008-2018) IBUK Libra (2017) Wydaw. Lek. PZWL (2017)
ISBN:978-83-200-3500-1 978-83-200-4067-8 978-83-200-4893-3 978-83-200-5026-4 978-83-200-5032-5 978-83-200-5426-2 978-83-200-2500-1
Autotagi:dokumenty elektroniczne druk e-booki książki literatura literatura stosowana podręczniki publikacje dydaktyczne publikacje fachowe publikacje naukowe skrypty szkoły wyższe zasoby elektroniczne
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści 44 rekordów bibliograficznych, pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo