Wrzos

Autor:
Maria Rodziewiczówna (1864-1944)
Wyd. w latach:
1921 - 2021
Autotagi:
druk
książki
powieści
Więcej informacji...
4.0 (5 głosów)

Wrzos I Wszyst­ko się stać mo­że, ale że­by się An­drzej Sa­nic­ki miał że­nić, to szczyt, co plot­ka wy­my­ślić zdol­na. A pa­ni Ce­li­na? Gdy ta wieść gruch­nę­ła po mie­ście, każ­dy ra­mio­na­mi ru­szył -- na­wet nie za­prze­czał -- był to ab­surd. Plot­ka jed­nak nie ci­chła, ow­szem, utrwa­li­ła się. Mó­wio­no, że po­dob­no pan An­drzej z oj­cem się po­jed­nał, że ka­wa­ler­skie swe miesz­ka­nie zwi­ja, że oj­ciec, że pan pre­zes ustę­pu­je mu pierw­sze pię­tro w swej ka­mie­ni­cy na Mar­szał­kow­skiej, że wi­dzia­no ich obu pod rę­kę wy­cho­dzą­cych od ju­bi­le­ra. Sło­wem dzi­wa. [...]
Maria Rodziewiczówna
Ur. 30 stycznia lub 3 lutego 1864 na Grodzieńszczyźnie Zm. 16 listopada 1944 na folwarku Leonów k. Żelaznej pod Skierniewicami Najważniejsze dzieła: Straszny dziadunio (1887), Pożary i zgliszcza (1888), Dewajtis (1889), Między ustami a brzegiem pucharu (1889), Szary proch (1889), Hrywda (1892), Anima vilis (1893), Macierz (1903), Wrzos (1903), Czahary (1905), Joan. VIII 1-12 (1906), Byli i będą (1908), Lato leśnych ludzi (1920) Autorka powieści popularnych, przekładanych na wiele języków europejskich (Dewajtis było tłumaczone na niemiecki, angielski, francuski, węgierski, litewski, serbski, czeski i słowacki). Umysłowość i system wartości pisarki został ukształtowany przez osobiste doświadczenie przemocy władz zaborczych (jej rodzice zostali skazani na zesłanie i konfiskatę majątku za pomoc powstańcom) oraz kilka lat nauki na pensji niepokalanek w Jazłowcu. Po śmierci ojca, od 1881 r. zarządzała majątkiem ziemskim Hruszowa na Polesiu (w 1887 została formalnie jego właścicielką) i zajmowała się pisarstwem; zmieniła też swój wygląd, obcinając krótko włosy oraz przywdziewając strój na poły męski. Już jako młoda dziewczyna deklarowała, że nie wyjdzie za mąż. Przez ponad pół wieku prowadziła gospodarstwo, w którym początkowo mieszkała ze swoją babką, matką i siostrą Celiną, po ich śmierci w latach 90. z Heleną Weychertówną, a następnie od 1919 r. niemal do końca życia z o 11 lat młodszą Jadwigą Skirmunttówną, z którą, według słów tej ostatniej łączyło ją ,,powinowactwo z wyboru" (Wahlverwandtschaft, termin wzięty z tytułu powieści Goethego). Jadwiga zajmowała się domem, Maria interesami, na zimowe miesiące wyjeżdżała pisarka do Warszawy, gdzie wraz z Heleną kupiły wspólnie mieszkanie na Brackiej, a także niewielki majątek podwarszawski w Falenicy, nazwany przez nie Wyraj. Działała w organizacjach ziemianek (od 1907 r. redagowała też pismo ,,Ziemianka"), pracując na rzecz polepszenia sytuacji bytowej, oświaty i świadomości narodowej ludu. W czasie I wojny światowej i wojny 1920 roku uczestniczyła w akcjach pomocy ofiarom działań wojennych, organizowaniu wyżywienia dla ludności cywilnej itp. W okresie międzywojennym lansowana przez prasę endecką. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 roku jej majątek został przejęty przez lokalny komitet ludowy, a Rodziewiczówna wraz ze swą towarzyszką przedostały się przez zieloną granicę do Łodzi, a następnie do Warszawy. Zmarła tuż po klęsce powstania warszawskiego, które przebyła w mieście, otoczona opieką powstańców. Pierwsze próby prozatorskie Rodziewiczówny powstały już pensji; zaczęła publikować pod pseudonimem Maro, stanowiącym skrót pierwszych sylab imienia i nazwiska; drugi pseudonim, Žmogus, po lit. ,,człowiek" (szczególnie człowiek z ludu) można uznać za rodzaj deklaracji ideowej (kwestią dążeń narodowych Litwinów pisarka zajęła się w powieści Szary proch). Istotnym wkroczeniem Rodziewiczówny w dziedzinę literatury była publikacja w odcinkach powieści Straszny dziadunio (1886), a następnie przebojowa powieść Dewajtis (1889). Pod względem stylu pisarskiego Rodziewiczówna to epigonka pozytywizmu; poruszana przez nią tematyka ujmowana jest konwencjonalnie i okraszona łatwym sentymentalizmem. Najczęściej poruszana problematyka w jej powieściach to: bezwzględnie pozytywnie wartościowany patriotyzm, kult pracy fizycznej, walka o zachowanie polskiego stanu posiadania na tzw. kresach wschodnich oraz na ziemiach zachodnich (Poznań
(...)
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Dodaj link
Kup
Oferty i okazje wkrótce.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Opis
Inne tytuły:powieść
Autor:Maria Rodziewiczówna (1864-1944)
Lektorzy:Joanna Domańska Anna Dudziak-Klempka Anna Romantowska
Przedmowa:Zdzisław Dębicki (1871-1931)
Opracowanie graficzne:Teresa Wieczorkowska
Redakcja:Anna Romantowska Wojciech Kotwica Karolina Seliga
Wydawcy:Heraclon International (2021) Wydawnictwo Storybox.pl (2021) Legimi (2018-2021) Fundacja Wolne Dźwięki (2020) SAGA Egmont (2019-2020) NASBI (2015-2020) IBUK Libra (2015-2019) KtoCzyta.pl (2015-2018) Ventigo Media (2016) MASTERLAB (2015) Wolne Lektury (2015) Fundacja Nowoczesna Polska (2014) Wydawnictwo MG (2012) Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych (1921-2012) Hachette Livre Polska (2005) Ex Libris Galeria Polskiej Książki (2005) Wydawnictwo Prószyński i Spółka (1973-1999) Świat Książki (1995) Graffiti Ltd (1991) Wydawnictwo Unia (1991) Wydawnictwo Literackie (1986-1991) Spółdzielnia Wydawnicza Promocja (1985-1990) Spółdzielnia Księgarsko-Wydawnicza PROMOCJA (1989) Spółdzielnia Wydawniczo-Księgarska Promocja (1989) Lud. Spółdz. Wydaw (1985) Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza (1957-1985) The Polish Book Importing CO (1944) Heraclon International. Storybox.pl
Serie wydawnicze:Z "Pism" Marii Rodziewiczówny Najsłynniejsze Powieści dla Kobiet Klasyka literatury kobiecej Pisma Najpiękniejsze Romanse kolekcja Hachette Powieść Polska Antykwariat Polskiego Romansu Wolne Lektury Audiobook Audiobook - Heraclon International
ISBN:9788726235623 9788726259902 83-01-00130-5 83-08-01531-X 83-08-02463-7 83-205-3662-6 83-7001-371-6 83-7129-832-3 83-7448-061-0 83-7469-076-3 83-85053-00-X 83-85191-16-X 83-89913-37-2 978-83-285-6864-8 978-83-66561-39-7 978-83-7180-901-9 978-83-7769-396-4 978-83-7769-410-7 978-83-7779-102-8 978-83-7903-337-9 978-83-799-1218-6 978-83-8233-533-0 978-83-8233-534-7 83-03-01531-X 83-203-3662-6 83-205-0662-6 83-205-3662-5 83-205-3662-9 83-205-5662-4 83-83053-00-X 85-85053-00-X
Autotagi:audiobooki beletrystyka CD dokumenty elektroniczne druk e-booki edukacja epika kasety magnetofonowe książki literatura literatura piękna MP3 nagrania opowiadania powieści proza reprodukcje zasoby elektroniczne zbiory opowiadań
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści 197 rekordów bibliograficznych, pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo