Pielęgniarstwo internistyczne

Redakcja:
Dorota Talarska
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Wydawcy:
Wydawnictwo Lekarskie PZWL (2009-2018)
IBUK Libra (2017)
ISBN:
978-83-200-3654-1, 978-83-200-4900-8
978-83-200-5226-8, 978-83-200-5391-3
Autotagi:
druk
książki
podręczniki
publikacje dydaktyczne
publikacje fachowe
skrypty
szkoły wyższe
Więcej informacji...
5.0

Część 1. Zagadnienia ogólne; 1. Reakcje pacjenta wynikające z hospitalizacji – Bogusław Stelcer; 1.1. Stres choroby i leczenia szpitalnego – zagadnienia wstępne; 1.2. Wpływ choroby na dynamikę życia rodzinnego; 1.3. Korzyści wtórne wynikające z choroby; 1.4. Reakcje chorych na hospitalizację; 1.5. Komfort i potrzeby chorego w dojrzałych latach życia; 2. Praktyczne aspekty komunikacji pielęgniarka – pacjent – Agata Juruć; 2.1. Zjawisko komunikacji w opiece zdrowotnej; 3. Badania podmiotowe i przedmiotowe wykonywane przez pielęgniarkę internistyczną – Danuta Dyk; 3.1. Badanie podmiotowe; 3.2. Badanie przedmiotowe; 4. Teoretyczne podstawy procesu pielęgnowania – Dorota Talarska; 4.1. Międzynarodowa Klasyfikacja dla Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP; 4.2. Systematyka NANDA; 4.3. Problemy pielęgnacyjne; 4.4. Problemy wymagające współdziałania; 5. Dokumentacja procesu pielęgnowania pacjenta leczonego zachowawczo Magdalena Strugała, Dorota Talarska; 6. Metody i techniki stosowane przez pielęgniarkę internistyczną podczas edukacji pacjentów - Małgorzata Posłuszna-Lamperska; 6.1. Wprowadzenie; 6.2. Metody i formy edukacji pacjentów; Część 2. Zagadnienia szczegółowe; 7. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu krążenia - Dorota Kaszuba, Anna Hajduk; 7.1. Pielęgnowanie chorych z nadciśnieniem tętniczym; 7.2. Pielęgnowanie chorych z zaburzeniami rytmu serca; 7.3. Pielęgnowanie chorych z chorobą niedokrwienną serca; 7.4. Pielęgnowanie chorych z kardiomiopatią; 7.5. Pielęgnowanie chorych z wadami serca; 7.6. Pielęgnowanie chorych z niewydolnością serca; 7.7. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia; 7.8. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu; 8. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu oddechowego. Hanna Grabowska, Anna Małecka-Dubiela, Alicja Wierzbicka; 8.1. Pielęgnowanie chorych z ostrym zapaleniem krtani i oskrzeli - Hanna Grabowska; 8.2. Pielęgnowanie chorych z zapaleniem płuc - Hanna Grabowska, Alicja Wierzbicka; 8.3. Pielęgnowanie chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc - Anna Małecka-Dubiela, Alicja Wierzbicka; 8.4. Pielęgnowanie chorych z astmą oskrzelową -Anna Małecka-Dubiela, Alicja Wierzbicka; 8.5. Pielęgnowanie chorych z gruźlicą -Anna Małecka-Dubiela, Alicja Wierzbicka; 8.6. Pielęgnowanie chorych z rakiem płuc -Anna Małecka-Dubiela, Alicja Wierzbicka; 8.7. Pielęgnowanie chorych z niewydolnością oddechową -Anna Małecka-Dubiela, Alicja Wierzbicka; 8.8. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego - Anna Małecka-Dubiela, Alicja Wierzbicka; 8.9. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu - Anna Małecka-Dubiela, Alicja Wierzbicka; 9. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu pokarmowego –Dorota Talarska, Magdalena Strugała; 9.1. Pielęgnowanie chorych z zapaleniem i chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy; 9.2. Pielęgnowanie chorych z chorobami zapalnymi jelit; 9.3. Pielęgnowanie chorych z uchyłkowatością jelita grubego; 9.4. Pielęgnowanie chorych z chorobami trzustki; 9.5. Pielęgnowanie chorych z zapaleniem pęcherzyka żółciowego; 9.6. Pielęgnowanie chorych z zapalnymi chorobami wątroby; 9.7. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami układu pokarmowego; 9.8. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu; 10. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu krwiotwórczego – Joanna Owsianowska; 10.1. Pielęgnowanie chorych z chorobami rozrostowymi układu białokrwinkowego; 10.2. Pielęgnowanie chorych z chłoniakiem Hodgkina i chłoniakami nieziarniczymi; 10.3. Pielęgnowanie chorych z niedokrwistością; 10.4. Pielęgnowanie chorych ze skazami krwotocznymi; 10.5. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami układu krwiotwórczego; 10.6. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu; 11. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu moczowego – Tomasz Jarosław Niewiadomski, Lidia Wiśniewska, Iwona Góralczyk; 11.1. Pielęgnowanie chorych z kłębuszkowym zapaleniem nerek; 11.2. Pielęgnowanie chorych z zespołem nerczycowym; 11.3. Pielęgnowanie chorych z zakażeniami układu moczowego; 11.4. Pielęgnowanie chorych z kamicą moczową; 11.5. Pielęgnowanie chorych z nietrzymaniem moczu; 11.6. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami układu moczowego 247 11.7. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu; 12. Opieka pielęgniarska nad osobami z niewydolnością nerek – Tomasz Jarosław Niewiadomski, Lidia Wiśniewska, Iwona Góralczyk; 12.1. Pielęgnowanie chorych z ostrą niewydolnością nerek; 12.2. Pielęgnowanie chorych z przewlekłą chorobą nerek; 12.3. Pielęgnowanie chorych leczonych dializami; 12.4. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów z niewydolnością nerek; 12.5. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjentów do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu; 13. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu wewnątrzwydzielniczego – Katarzyna Łagoda, Katarzyna Czyżewska, Beata Kunikowska; 13.1. Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami układu podwzgórzowo-przysadkowego; 13.2. Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami tarczycy; 13.3. Pielęgnowanie chorych z chorobami gruczołów przytarczycznych; 13.4. Pielęgnowanie chorych z chorobami kory nadnerczy; 13.5. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami układu wewnątrzwydzielniczego; 13.6. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjentów do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu; 14. Opieka pielęgniarska nad osobami z cukrzycą – Bogna Wierusz-Wysocka, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Elżbieta Drozd-Gajdus, Joanna Stanisławska; 14.1. Pielęgnowanie chorych z cukrzycą;14.2. Edukacja pacjentów z cukrzycą; 14.3. Podstawowe zasady leczenia insuliną; 14.4. Badania diagnostyczne w cukrzycy; 15. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami reumatycznymi – Matylda Sierakowska, Teresa Radzik; 15.1. Pielęgnowanie chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów; 15.2. Pielęgnowanie chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa; 15.3. Pielęgnowanie chorych z toczniem rumieniowatym układowym; 15.4. Pielęgnowanie chorych z dną moczanową; 15.5. Pielęgnowanie chorych z twardziną układową; 15.6. Pielęgnowanie chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów; 15.7. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi; 15.8. Opieka pielęgniarska podczas przygotowywania pacjentów do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu; 15.9. Skale do oceny stopnia sprawności funkcjonalnej, jakości życia i potrzeb edukacyjnych w chorobach reumatycznych; 16. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami zakaźnymi – Ewa Borowiak, Grażyna Bebel; 16.1. Zadania pielęgniarki wynikające z pracy na oddziale z chorym zakaźnie; 16.2. Pielęgnowanie chorych z zakażeniami bakteryjnymi; 16.3. Pielęgnowanie chorych z zakażeniami wirusowymi; 16.4. Pielęgnowanie chorych z zakażeniem HIV i zespołem nabytego upośledzenia odporności; 16.5. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów z chorobami zakaźnymi; 17. Opieka pielęgniarska nad osobami po przeszczepach – Marianna Bulzacka; 17.1. Przeszczepianie narządów; 17.2. Wskazówki edukacyjne dla pacjentów po przeszczepieniu narządu; 18. Usprawnianie pacjentów w wybranych schorzeniach internistycznych – Dorota Warzecha; 18.1. Rehabilitacja pulmonologiczna; 18.2. Rehabilitacja kardiologiczna; 18.3. Rehabilitacja reumatologiczna; 18.4. Rehabilitacja w miażdżycy tętnic kończyn dolnych; 19. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy pielęgniarki internistycznej wraz z podstawowymi metodami profilaktyki na stanowisku pracy – Bartosz Bilski; 19.1. Podział czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych na stanowisku pracy pielęgniarki internistycznej; 19.2. Podstawowe zasady profilaktyki przy narażeniu na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne pielęgniarki internistycznej; 19.3. Skutki zdrowotne pracy zawodowej w zawodach medycznych. [JK]
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Opis
Redakcja:Dorota Talarska Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Autor:Grażyna Bebel
Wydawcy:Wydawnictwo Lekarskie PZWL (2009-2018) IBUK Libra (2017)
ISBN:978-83-200-3654-1 978-83-200-4900-8 978-83-200-5226-8 978-83-200-5391-3
Autotagi:dokumenty elektroniczne druk e-booki książki literatura literatura stosowana podręczniki publikacje dydaktyczne publikacje fachowe skrypty szkoły wyższe zasoby elektroniczne
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści 10 rekordów bibliograficznych, pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo