Semiotyka ruchomych obrazów

Autor:
Marek Hendrykowski
Wydawcy:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (2014)
IBUK Libra (2014)
Wydawnictwo Naukowe UAM (2014)
Wydane w seriach:
Seria Filmoznawcza
ISBN:
978-83-232-2705-2
Autotagi:
dokumenty elektroniczne
druk
e-booki
książki
publikacje naukowe

Tezę książki stanowi twierdzenie, iż istnieje system języka ruchomych obrazów, różniący się zasadniczo od systemu języka naturalnego. Ewolucja i kolejne przemiany języka filmu (języka kinematograficznego, języka ruchomych obrazów) dokonują się w procesie długiego trwania: od XIX-wiecznych początków kinematografii (z rozległą w czasie fazą prekinematograficzną włącznie), poprzez kolejne stadia jej rozwoju (kino wczesnonieme, późnonieme, przełom dźwiękowy itd.) wraz z przemianami kultury filmowej i audiowizualnej, aż po wiek XXI, w którym pojawia się nowa jakość semiotyczna w postaci tzw. języka nowych mediów, będącego jednak nie odrębnym systemem, lecz najnowszym stadium ewolucji języka ruchomych obrazów. Poszczególne rozważania i rozdziały książki „Semiotyka ruchomych obrazów” zawierają serię studiów nad rekonstrukcją złożonego charakteru tego systemu językowego dokonywaną poprzez analizę poszczególnych aspektów jego funkcjonowania w procesach komunikacyjnych dzisiejszej kultury.
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo