Polskie dziedzictwo Conrada

Autor:
Rafał Kopkowski
Wydawcy:
ebookpoint BIBLIO (2021)
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas (2012-2021)
Legimi (2014)
IBUK Libra (2012)
ISBN:
978-83-242-2508-8, 978-83-242-2647-4
Autotagi:
dokumenty elektroniczne
druk
e-booki

„W moim razie 'homo duplex' ma więcej niż jedno znaczenie”, pisał Conrad w jednym z listów do Kazimierza Waliszewskiego, starając się w tej zwięzłej formule doraźnie rozstrzygnąć problem swej narodowej przynależności. Zagadnienie polskości pisarza było zawsze i pozostaje nadal tematem wyjątkowo kontrowersyjnym, przez Kazimierza Wykę określanym mianem „śliskiej i zdradliwej góry, z której niejeden interpretator szpetnie się ośliznął”. Prezentowana książka wpisuje się w ramy tej wciąż aktualnej i ponawianej dyskusji nad kształtem polskiej tożsamości Josepha Conrada-Korzeniowskiego współdecydującym o europejskim wymiarze jego twórczości. „Polskie dziedzictwo Conrada” podejmuje kwestie polskiego zaplecza „autora-rodaka” w dwóch wymiarach: biograficznym i ideowym. Rekonstruując z zachowanych dokumentów i wspomnień preferowany przez pisarza styl życia, śledząc implikacje idei honoru w jego biografii, podejmując interpretację wyrażonych w dziele Conrada przekonań politycznych, wreszcie poddając badaniu część jego dorobku publicystycznego książka zmierza do odpowiedzi na pytanie o zakres wpływu polskiego dziedzictwa kulturowego i metody jego artystycznej transpozycji decydujące o specyfice dorobku autora „Lorda Jima”.Rafał Kopkowski, ur. 1980. W latach 1999-2004 studiował na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2012 r. uzyskał doktorat w dziedzinie kulturoznawstwa. Publikował na łamach m.in.: „Przeglądu Humanistycznego”, „Ruchu Literackiego”, „Yearbook of Conrad Studies” , „Więzi”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Conradowskiego.

Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje
  • Rafał Kopkowski, Polskie dziedzictwo Conrad • Praca „Polskie dziedzictwo Conrada” Rafała Kopkowskiego została wydana w roku 2014 przez krakowskie Wydawnictwpo UNIVERSITAS. Wpisuje się ona w trwającą od wielu lat dyskusję na temat polskiej tożsamości wielkiego pisarza, ukazując ją w wymiarze biograficznym i ideowym. W części pierwszej autor prezentuje twórcę w kręgu rodzinnym i na tle tradycji szlacheckich, w drugiej porusza problem stereotypów narodowych w dziełach Conrada, omawia jego teksty publicystyczne i obraz Zachodu, a także polityczną działalność Korzeniowskiego w sprawach polskich. • Ewa Klimasek – PBP Oborniki
Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Oborniki PBP
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo