Współczesne wyzwania oraz wielowymiarowość edukacji i pracy

Redakcja:
Ewelina Zdebska
Bogusław Ulijasz
Wydawca:
Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda (2014)
Wydane w seriach:
Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ISBN:
978-83-64028-54-0
Autotagi:
druk
Źródło opisu: Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu - Księgozbiór

1. Pracownik socjalny a rynek pracy; Ireneusz Marian Świtała, Bogusław Ulijasz : Pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej; Jarosława Lach : Praca opiekuńczo-wychowawczą w domach dziecka; Berenika Błaszak : Od bierności po aktywne uczestnictwo w życiu społecznym kształtowanie aktywnych postaw z wykorzystaniem metody pracy środowiskowej – organizowania społeczności lokalnej; Marian Piekarski : Przystosowanie zawodowe w świetle zadań poradnictwa zawodowego; Anna Opar, Antoni Krauz : Wolontariusz jako przyszły pracownik socjalny – perspektywa rozwoju zawodowego w obszarze pracy socjalnej w świetle współczesnych procesów na rynku pracy; Łukasz Burliga : Aspekty wychowawcze związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych i kar ograniczenia wolności; Lydia Lehoczka, Milan Gergel : Interdyscyplinarne rozważania nad problematyką marginalizacji Romów; 2. Osoby chore i niepełnosprawne aktywizacja, rynek pracy, uwarunkowania prawne; Katarzyna Długosz : Praca jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych; Waleria Skiba Działania muzyczno-teatralne jako jedna z form terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie – doświadczenia własne; Ewelina Zdebska, Wojciech Glac : Międzynarodowe i polskie normy prawne statuujące działalność hospicyjną – wybrane zagadnienia; 3. Praca w aspekcie polityki społecznej, oświatowej i pedagogiki szkolnej; Katarzyna Joniec; Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu pracowitości u dzieci i młodzieży; Halina Król : Kondycja zdrowotna młodzieży szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim; Elżbieta Sterna : Udział nauczycieli szkół dla dorosłych w nabywaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe; Krzysztof Chaczko : Bezrobocie wśród ultraortodoksyjnych Żydów w Izraelu (z elementami perspektywy porównawczej ); Tadeusz Mędzelowski : Wpływ religijnych inspiracji na efekty pracy na przykładzie wybranych mniejszości wyznaniowych; 4. Komunikat z konferencji : Elżbieta Mirewska, Anna Zielińska : Są wśród nas. Osoby niepełnosprawne w Europie – zarys problematyki. [k]
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo