Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną:

wybrane problemy

Redakcja:
Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska
Wydawca:
Difin (2014)
Wydane w seriach:
Engram
"Engram" /"Difin"
ISBN:
978-83-7930-481-3, 97888379304813
Autotagi:
druk
książki
rodzina

Wprowadzenie; Część 1 : Wielowymiarowy charakter uzależnień a praca socjalna; Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska; Rozdział 1 : Społeczno-socjalne aspekty uzależnień. Wybrane problemy ; Dariusz Gozdek; Rozdział 2 : Człowiek uzależniony i jego problemy z perspektywy duchowości i moralności ; Marta Chyła; Rozdział 3: Wobec uzależnienia. Teoria postaw w pracy socjalnej; Część 2 : Wybrane problemy uzależnień a praca socjalna; Wioletta Junik Rozdział 1: Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w świetle koncepcji rezyliencji (resilience) ; Anna Maria Kola; Rozdział 2: Syndrom DDA jako jeden z problemów pracy socjalnej z rodziną; Elżbieta Magdalena Jurzysta; Rozdział 3: Dziecko z zespołem FASD w pieczy zastępczej; Elżbieta Kościńska Rozdział 4: Wyzwania pracy socjalnej wobec uzależnień u osób w wieku podeszłym; Piotr Krakowiak; Rozdział 5: Opieka u kresu życia a uzależnienia. Problemy socjalne, emocjonalne i duchowe ; Anna Janowicz; Rozdział 6: Obciążenia opiekunów rodzinnych osób przewlekle chorych i starszych w kontekście zagrożenia uzależnieniem alkoholowym ; Monika Dąbkowska Rozdział 7: Zaburzenie hiperseksualne – aspekty historyczne, diagnostyczne i terapeutyczne; Część 3 : Metodyka i organizacja prowadzenia pracy socjalnej z osobą uzależnioną i jej rodziną ; Izabela Krasiejko; Rozdział 1: Idea i wybrane formy redukcji szkód; Izabela Krasiejk; Rozdział 2. Praca socjalna w ujęciu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach z osobą nadużywającą alkohol i jej rodziną ; Jarosław Przeperski; Rozdział 3. Konferencja grupy rodzinnej (kgr) – innowacyjna metoda pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych ; Izabela Krasiejko; Rozdział 4: Dialog motywujący w pracy socjalnej z osobą używającą alkohol ponad normę ; Anna Maria Kola; Rozdział 5: Krótka interwencja jako jedna z metod pomocy osobom uzależnionym od alkoholu. Wskazówki dla pracowników socjalnych ; Jarosław Bochenek; Rozdział 6 : Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy z uzależnionym; Bartosz Mikołajczyk; Rozdział 7: Grupy samopomocowe jako formy wsparcia w wychodzeniu z uzależnienia od substancji psychoaktywnych ; Część 4. Profilaktyka uzależnień w pracy socjalnej; Magdalena Zając; Rozdział 1: Rola profilaktyki uzależnień wśród młodzieży wychowującej się w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej; Bartosz Mikołajczyk; Rozdział 2: Zespół FAS – nowy problem profilaktyczny. postawa, kształcenie i działania profilaktyka środowiskowego; Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska; Rozdział 3:Partyworking jako przykład pracy socjalnej opartej na strategii profilaktycznej ; Larysa Prisyazhnyuk; Rozdział 4: Znaczenie profilaktyki uzależnień od nikotyny wśród przyszłych pracowników socjalnych i pedagogów w kontekście kształtowania ich kultury ekologiczno-waleologicznej; Posłowie. Praca socjalna - wielopłaszczyznowe wyzwania .[K]
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo