Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu

Autor:
Zdzisław Gołba
Wydawcy:
IBUK Libra (2020)
Wolters Kluwer Polska SA (2016-2020)
Legimi (2013-2016)
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (2011-2013)
Wydane w seriach:
Monografie
Monografie - LexisNexis
Zagadnienia Prawne
Zagadnienia Prawne - Wolters Kluwer
Autotagi:
dokumenty elektroniczne
druk
e-booki
Więcej informacji...

Rozdział 1: Służebności gruntowe; 1. Historia służebności; 1.1. Regulacje prawne służebności stosowane w prawie rzymskim; 1.2. Służebności na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym; 1.3. Służebności na ziemiach dzielnicowych; 2. Normy ogólne ograniczonych praw rzeczowych (art. 244–251 k.c.); 3. Rodzaje i funkcje służebności gruntowych; 3.1. Ustanowienie służebności gruntowych; 3.1.1. Umowne ustanowienie służebności gruntowych; 3.1.2. Postępowanie sądowe; 3.1.3. Postępowanie administracyjne; 3.2. Służebności czynne i bierne; 3.3. Funkcja gospodarcza (art. 285 § 2 k.c.); 4. Wykonywanie służebności; 4.1. Ograniczenia w wykonywaniu służebności; 4.2. Uprawnienie właściciela nieruchomości obciążonej do żądania zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności (art. 291 k.c.); 4.3. Zniesienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem i bez niego (art. 294–295 k.c.); 5. Podział nieruchomości władnącej i służebnej; 6. Utrzymanie urządzeń; 7. Zasiedzenie służebności gruntowej (art. 292 k.c.); 8. Wygaśnięcie służebności gruntowej; Rozdział 2: Sytuacja polityczna państwowych przedsiębiorstw przesyłowych i właścicieli nieruchomości w latach tzw. władzy ludowej; 1. Korzystanie bez tytułu prawnego przez przedsiębiorstwa państwowe z cudzych nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych; 2. Stanowisko ustawodawcy; 3. Sytuacja polityczno-ekonomiczna rolników w okresie PRL; 4. Bariera świadomości społecznej; 5. Powody niepozwalające na stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowych na rzecz Skarbu Państwa do 31.01.1989 r.; Rozdział 3: Droga konieczna; 1. Regulacja służebności drogi koniecznej; 1.1. Ustawowa regulacja służebności drogowej; 1.2. Inna czynność prawna; 1.3. Interes społeczno-gospodarczy; 1.4. Odpowiedni dostęp do drogi publicznej; 2. Ustanowienie służebności drogowej; 3. Wynagrodzenie za ustanowienie drogi koniecznej; 4. Utrzymanie urządzeń drogi koniecznej; 5. Zmiana treści i sposobu wykonywania służebności drogowej; 6. Zniesienie służebności drogowej; 7. Zasiedzenie służebności drogi koniecznej; 8. Wygaśnięcie służebności drogowej; 7 9. Droga konieczna dla urządzeń przesyłowych; 10. Sprawy proceduralne; Rozdział 4: Służebności osobiste; 1. Różnice między służebnościami osobistymi a gruntowymi; 2. Odpowiednie stosowanie przepisów o służebnościach gruntowych (art. 297 k.c.); 3. Źródła powstania służebności osobistych; 4. Treść służebności osobistych; 4.1. Zmiana treści i sposobu wykonywania służebności osobistych; 4.2. Niezbywalność służebności osobistych; 5. Służebność mieszkania; 5.1. Unormowania szczególne; 5.2. Odpowiednie stosowanie przepisów o użytkowaniu; 5.3. Zamiana na rentę; 5.4. Wygaśnięcie służebności osobistej; Rozdział 5: Nielegalna służebność gruntowa o treści odpowiadającej służebności przesyłu; Rozdział 6: Służebność przesyłu; 1. Nowelizacja art. 49 k.c.; 2. Regulacja ustawowa służebności przesyłu; 3. Ustanowienie służebności przesyłu; 3.1. Umowa stron; 3.2. Postanowienie sądowe; 3.3. Postanowienia o ustanowieniu służebności przesyłu bez uwzględnienia służebności biernej; 3.4. Wynagrodzenie; 3.5. Zmiana treści lub sposobu wykonywania służebności przesyłu; 4. Zasiedzenie; 4.1. Różnice funkcjonalne „urządzeń” na tle zasiedzenia służebności gruntowej o treści przesyłu; 4.2. Zasiedzenie służebności przesyłu; 5. Wygaśnięcie, zniesienie służebności przesyłu; 6. Kwestie proceduralne; Rozdział 7: Kontrowersyjne orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach o zasiedzenie służebności gruntowych o treści przesyłu; 1. Urządzenia przesyłowe; 2. Trwałe i widoczne urządzenie; 3. Transformacja nieruchomości władnącej; 4. Skutki posiadania służebności w sferze imperium lub w sferze dominium; 5. Zaniechanie wymogu samoistnego posiadania służebności; 6. Nierozpoznanie istoty sprawy czy istoty służebności otreści odpowiadającej służebności przesyłu; 7. Zasiedzenie służebności gruntowej o treści służebności przesyłu na podstawie decyzji wydanej w trybie art. 35 ust. 1 i 2 u.z.t.w.n. i wykluczenie możliwości jej zasiedzenia. [JK]
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Opis
Autor:Zdzisław Gołba
Wydawcy:IBUK Libra (2020) Wolters Kluwer Polska SA (2016-2020) Legimi (2013-2016) Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (2011-2013)
Serie wydawnicze:Monografie Monografie - LexisNexis Zagadnienia Prawne Zagadnienia Prawne - Wolters Kluwer
ISBN:978-83-264-8989-1 978-83-278-0115-9 978-83-278-0179-1 978-83-7620-855-8 978-83-7806-074-1 978-83-8187-394-9 978-83-8187-753-4
Autotagi:dokumenty elektroniczne druk e-booki książki literatura literatura stosowana publikacje fachowe publikacje naukowe zasoby elektroniczne
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści 12 rekordów bibliograficznych, pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo