Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym:

teoria i praktyka

Autor:
Jan Gołębiewski
Wydawca:
Difin (2015)
ISBN:
978-83-7930-902-3, 978-3-7930-902-3
Autotagi:
druk
książki
publikacje naukowe

Rozdział 1: Interdyscyplinarny charakter zarządzania kryzysowego; 1.1. System zarządzania kryzysowego; 1.2. Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w państwie demokratycznym; Rozdział 2 : Narzędzia zarządzania kryzysowego; 2.1. Prawo kryzysowe; 2.2. Zarządzanie kryzysowe priorytetem cywilnego planowania kryzysowego; 2.3. Zarys współczesnych koncepcji zarządzania kryzysowego; Rozdział 3: Treść zarządzania kryzysowego; 3.1. Konsekwencja w zarządzaniu kryzysowym; 3.2. Wrażliwości społeczeństwa i środowiska na zagrożenia; 3.3. Finansowanie zarządzania kryzysowego; 3.4. Edukacja i szkolenie w zarządzaniu kryzysowym; Rozdział 4 : Etap przed katastrofą – faza zapobiegania; 4.1. Wprowadzenie do zapobiegania; 4.2. Planowanie zapobiegania; 4.3. Czynniki motywacyjne zapobiegania (minimalizowania); 4.4. Strategie zapobiegania; Rozdział 5: Etap przed katastrofą – faza przygotowania (gotowości); 5.1. Wprowadzenie; 5.2. Planowanie reagowania; 5.3. Sporządzanie dokumentu – planu – wraz aneksami i załącznikami; 5.4. Ostateczna formuła planu reagowania (gotowości); 5.5. Charakterystyka dobrego planu; 5.6. Promocja i prezentacja planu; Rozdział 6 : Etap realizacyjny – faza reagowania; 6.1. Strategie reagowania kryzysowego; 6.2. Kolejność reagowania ; 6.3. Informowanie; 6.4. Szacowanie strat i szkód; 6.5. Funkcjonowanie centrum operacyjnego (reagowania kryzysowego); 6.6. Reagowanie kryzysowe w NATO; Rozdział 7 : Odbudowa integralną częścią cyklu kryzysowego; 7.1. Uwarunkowania i wymogi; 7.2. Organizacja wszechstronnej pomocy; 7.3. Oczekiwania, potrzeby, możliwości, programy ; 7.4. Odbudowa długofalowa, trwała. [K]
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo