Poradnictwo zawodowe:

rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym

Redakcja:
Daniel Kukla
Wioletta Duda
Wydawca:
Difin (2016)
Wydane w seriach:
Engram
ISBN:
978-83-8085-082-8, 978-83-08085-082-8
Autotagi:
druk
książki
podręczniki
publikacje naukowe

Spis treści:Cz.1.Poradnictwo zawodowe jako obszar wiedzy i praktyki. 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego ; 2. Praca i kariera w perspektywie socjologicznej, czyli o pożytkach studiowania klasyków ; 3. Kstzałcenie doradców zawodowych w Polsce i innych krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych , 4. Stan i perspektywy rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego ; 5. Wsparcie adolescentów w wyborach edukacyjno-zawodowych; 6. Proces budowania kariery zawodowej ;Cz.2. Poradnictwo zawodowe w kontekście tranzycji na rynek pracy ; 1. Znaczenire wychowania w wychowaniu do rynku pracy ; 2. Wymiary w tranzycji młodzieży na rynek pracy ; 3. Być na studiach a studiować. Refleksja o projektowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej młodych ludzi ; 4. Rynek pracy a rynek edukacji, czyli Krajowe Ramy Kwalifikacji w praktyce ; 5. Akademickie biura karier w Polsce - geneza i perspektywy rozwoju ;Cz.OOO. Poradnictwo zawodowe dla wybranych grup ryzyka jako usługa rynku pracy: 1. Standarty usług rynku pracy ; 2. Osoba długotrwale bezrobotne jako klient doradcy zawodowego ; 3. Grupy ryzyka na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem reorientacji zawodowej rolników; 4. Kobieta na rynku pracy -w stronę równego traktowania ; 5. Starsi pracownicy - najbliższe perpsektywy ; 6. Formy wsparcia i pomocy w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełsprawnościami; Cz.IV. Wybrane, nowe formy wsparcia jednostki w procesie rozwoju zawodowego . 1. Wybrane aspekty pośrednich firm poradnictwa ; 2. Rola doradcy zawodowego w procesie zarządzania talentami pracowników.
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo