Prawo cywilne - część ogólna

Autor:
Zbigniew Radwański (1924-2012) ...
Wydawca:
Wydawnictwo C. H. Beck (1993-2013)
Wydane w seriach:
Podręczniki Prawnicze
Podręczniki Prawnicze - C.H.Beck
Autotagi:
druk
podręczniki
skrypty
szkoły wyższe
Więcej informacji...

Spis treści : Rozdział I. Wprowadzenie do prawa cywilnego: 1. Prawo cywilne ; 2. Unifikacja i kodyfikacja prawa cywilnego w Polsce ; Rozdział II. Źródła prawa cywilnego - 3. Rodzaje źródeł ; 4. Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego ; 5. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu czasowym i przestrzennym. Rozdział III. Stosowanie prawa cywilnego - 6. Model stosowania prawa, 7. Ustalenie stanu faktycznego sprawy, 8. Ustalenie właściwej normy dla rozstrzygnięcia sprawy, 9. Wiążące ustalenie konsekwencji prawnych stanu faktycznego, Rozdział IV. Prawo podmiotowe - 10. Pojęcie prawa podmiotowego, 11. Rodzaje praw podmiotowych, 12. Sposoby nabycia i utraty prawa podmiotowego, 13. Realizacja prawa podmiotowego. Rozdział V. Przedmioty stosunku cywilnoprawnego - 14. Uwagi wstępne, 15. Rzeczy, 16. Przedmioty inne niż rzeczy, 17. Majątek i mienie. Rozdział VI. Osoby fizyczne - 18. Uwagi ogólne, 19. Zdolność prawna osób fizycznych, 20. Ochrona dóbr osobistych. Rozdział VII. Osoby prawne - 21. Konstrukcja osób prawnych, 22. Rodzaje osób prawnych, 23. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Rozdział VII1. Konsumenci i przedsiębiorcy - 23. Konsumenci, 23. Przedsiębiorcy. Rozdział VIII. Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne - 24. Zdarzenia cywilnoprawne, 25. Pojęcie i postacie czynności prawnych, 26. Forma oświadczenia woli, 27. Wykładnia oświadczeń woli, 28. Zdolność do czynności prawnych, 29 Wady oświadczenia woli. Rozdział IX. Treść czynności prawnej - 30. Swoboda kształtowania treści czynności prawnych, 31. Elementy czynności prawnej. Rozdział X. Zawarcie umowy - 32. Założenia ogólne, 33. Sposoby zawierania umów. Rozdział XI. Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury - 34. Pojęcie przedstawicielstwa i pełnomocnictwa, 35. Pełnomocnictwo. Rozdział XII. Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną - 36. Uwagi ogólne, 37. Postacie nieważności czynności prawnej. Rozdział XIII. Przedawnienie i terminy zawite - 38. Dawność, 39. Przedawnienie, 40. Terminy zawite.
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.
Dodaj link
Kup
Brak ofert
dla wybranego dzieła.
Poszukaj na
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Opis
Autorzy:Zbigniew Radwański (1924-2012) Adam Olejniczak
Wydawca:Wydawnictwo C. H. Beck (1993-2013)
Serie wydawnicze:Podręczniki Prawnicze Podręczniki Prawnicze - C.H.Beck
ISBN:3-406-37950-8 83-01-11402-9 83-7110-054-X 83-7110-073-6 83-7110-481-2 83-7247-929-1 83-7387-175-6 83-7387-419-4 83-7387-884-X 978-83-255-1083-1 978-83-255-3142-3 978-83-255-5562-7 978-83-255-5563-4 978-83-7483-774-3 978832555562 978-83-483-774-3 978-83-255-5563-7 978-83-255-5562-77
Autotagi:akty prawne dokumenty elektroniczne druk książki literatura literatura stosowana podręczniki publikacje dydaktyczne publikacje naukowe publikacje urzędowe i akty prawne skrypty szkoły wyższe zasoby elektroniczne
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści 42 rekordów bibliograficznych, pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo