Historia gospodarcza powszechna

Autor:
Jan Szpak (1940-2015)
Wydawca:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (1997-2007)
Autotagi:
druk
historia
książki
podręczniki
skrypty
szkoły wyższe
Więcej informacji...

Cz. 1; 1. Przedmiot historii gospodarczej, 2. Periodyzacja historii powszechnej; Cz. 2: Starożytność; 1. Najdawniejsze dzieje człowieka-wspólnota pierwotna; 2. Gospodarka cywilizacji antycznych-niewolnictwo; Cz. 3: Średniowiecze; 1. Gospodarka europejska okresu wczesnego Sredniowiecza ( do końca X w.); 2. Gospodarka europejska w okresie rozkwitu Średniowiecza (XI-XIII w.); 3. Schyłek Średniowiecza-kryzys gospodarki europejskiej (XIV-połowa XV w.); Cz. 4: Epoka genezy kapitalizmu (1450-1750); 1. Okres Renesansu-ekspansja gospodarcza (1450-1600); 2. Gospodarka Europy w latach 1600-1750. Epoka depreski i przemian; Cz. 5: Zwycięstwo i ugruntowanie kapitalizmu (1750-1870); 1. Rewolucja przemysłowa w Anglii (1760-1830); 2. Przemiany społeczno -polityczne w Europie w w Ameryce (1750-1870); 3. Liberalizm gospodarczy -teoria i praktyka; 4. Industrializacja w Europie i w Stanach Zjednoczonych; 5. Przemiany ludnościowe w XIX w. Rewolucja demograficzna; 6. Przemiany w rolnictwie w XIX w. Rewolucja agrarna; 7. Charakterystyka kapitalizmu wolnokonkurencyjnego (do 1870 r.); Cz. 6: Kapitalizm monopolistyczny (1870-1933); 1. Druga rewolucja przemysłowa (1870-1914); 2. Cechy kapitalizmu monopolistycznego; 3. Rozwój gospodarczy dawnych mocarstw (1870-1914); 4. Rozwój gospodarczy nowych mocarstw; 5. Pierwsza wojna światowa i jej konsekwencje (1914-1923); 6. Stabilizacja i wzrost gospodarki światowej (1924-1929); 7. Wielki kryzys gospodarczy (1929-1933); Cz. 7: Kapitalizm kierowany w latach 1933-1945. Socjalizm (Komunizm) w latach 1917-1945; 1. Wychodzenie z kryzysu gospodarczego. Interwencjonizm państwowy (1933-1939); 2. Gospodarka Związku Radzieckiego w latach 1917-1941; 3. Druga wojna światowa i jej skutki (1939-1946); Cz. 8: Gospodarka i polityka świata powojennego (1945-1992); 1. Okres powojennej odbudowy i "zimnej wojny" (1945-1955); 2. Świat w dobie współistnienia systemów politycznych. Okres szczytowego rozwoju socjalizmu realnego (1956-1980); 3. Świat w dobie upadku systemu realnego socjalizmu (1980-1992);
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Opis
Autor:Jan Szpak (1940-2015)
Wydawca:Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (1997-2007)
ISBN:83-208-1115-5 83-208-1176-7 83-208-1306-9 978-83-208-1415-6 978-83-208-1696-9 978-83-208-1606-9
Autotagi:druk historia książki literatura literatura stosowana podręczniki publikacje dydaktyczne publikacje naukowe skrypty szkoły wyższe
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści 29 rekordów bibliograficznych, pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo