Wybrane obszary edukacyjnej, zawodowej i społecznej aktywności człowieka

Redakcja:
Marek Lewandowski
Wydawcy:
Oficyna Wydawnicza Humanitas . Wyższa Szkoła Humanitas (2018)
IBUK Libra (2018)
ISBN:
978-83-66165-32-8, 978-83-66165-38-0
Autotagi:
dokumenty elektroniczne
druk
e-booki
książki
publikacje naukowe

Zmieniające się w ciągu ostatnich dziesięcioleci wyznaczniki aktywności życiowej ludzi są spowodowane nie tylko zmianami demograficznymi, związanymi ze starzeniem się społeczeństwa przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczebności dzieci i młodzieży, ale również warunkowane są wydłużeniem trwania ludzkiego życia, a co się z tym wiąże - przedłużeniem aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej człowieka. Zachodzące w Europie Wschodniej zmiany kulturowe i cywilizacyjne, będące efektem wstąpienia niektórych krajów z tego obszaru do Unii Europejskiej, przebiegają dość dynamicznie, co z jednej strony przybliża tę część Europy do społeczeństw Europy Zachodniej w wymiarze politycznym, gospodarczym, zawodowym, społecznym i edukacyjnym. Z drugiej zaś strony wprowadzają pewnego rodzaju niepewność i chaos kulturowy w obrębie do tej pory funkcjonujących norm i wartości, będących pewnego rodzaju ramami, porządkującymi życie człowieka w wymienionych wcześniej przestrzeniach. Jedno jest pewne - coraz trudniej w oparciu o tradycyjne wzory pełnić różnorodne funkcje, tak obywatelskie, jak i zawodowe czy edukacyjne. Należy jednak mieć nadzieję, że podejmowane działania edukacyjne oraz związany z tym rozwój wiedzy w społeczeństwach doprowadzą w przyszłości do rzeczywistej, a nie tylko formalnej integracji społecznej i kulturowej państw Unii Europejskiej. Aby tak się stało, konieczne jest nie tylko modyfikowanie programów oświatowych, budowanych na jednoczących wartościach, ale harmonizowanie zmian społecznych i gospodarczych w taki sposób, żeby zainteresować nimi jak największe rzesze ludzi. Ze wstępu
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo