Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu

Autor:
Andrzej Margasiński ...
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza Impuls (2010-2011)
ISBN:
978-83-7587-364-1, 978-83-7587-591-1
Autotagi:
druk
książki
rodzina
Więcej informacji...

1. Etiologia i fazy uzależnienia alkoholowego; 1.1. Alkoholizm jako choroba w modelu Jellinka; 1.2. Współczesne typologie i diagnostyka; 1.3. Przegląd wybranych koncepcji etiologicznych; 1.4. Integrujący model uzależnienia Mellibrudy; 2. Założenia teoretyczne teorii systemów; 2.1. Zasada całości; 2.2. Sprzężenia zwrotne, homeostaza, ekwifinalizm; 2.3. Granice, podsystemy, przymierza, koalicje, triangulacje; 2.4. Organizacja, morfostaza, morfogeneza; 3. Rodziny alkoholowe w modelu steinglassa; 3.1. Homeostaza rodziny; 3.2. Głębokie struktury regulacyjne; 3.2.1. Temperament rodziny; 3.2.2. Tożsamość rodziny; 3.3. Obserwowalne zachowania regulacyjne; 3.3.1. Rutynowe czynności rodziny; 3.3.2. Rytuały rodzinne; 3.3.3. Krótkoterminowe rozwiązywanie problemów; 3.4. Rodziny alkoholowe na tle rodzin normatywnych; 3.4.1. Faza wczesna: ustanawianie granic i kształtowanie tożsamości; 3.4.1.1. Rodziny normatywne; 3.4.1.2. Rodziny z problemem alkoholowym; 3.4.2. Faza środkowa: zaangażowanie i stabilność; 3.4.2.1. Rodziny normatywne; 3.4.2.2. Rodziny z problemem alkoholowym; 3.4.3. Faza późna: wyjaśnienie i dziedzictwo; 3.4.3.1. Rozwój rodziny normatywnej; 3.4.3.2. Rodziny z problemem alkoholowym; 4. Modele ról rodzinnych; 4.1. Model ról rodzinnych Wegscheider-Cruse; 4.1.1. Koncepcja jednostki i rodziny; 4.1.2. Reguły rodzinne; 4.1.3. Rodziny alkoholowe; 4.1.4. Role psychologiczne jako forma adaptacji do życia w rodzinie alkoholowej; 4.1.4.1. Wspólnik; 4.1.4.2. Bohater; 4.1.4.3. Kozioł ofiarny; 4.1.4.4. Zagubione dziecko; 4.1.4.5. Maskotka; 4.2. Role dziecięce w ujęciu Claudii Black; 4.3. System alkoholowy u Ursuli Lambrou; 4.3.1. Zaprzeczanie; 4.3.2. Brak zaufania; 4.3.3. Zamrożone uczucia; 4.3.4. Brak poczucia własnej wartości; 5. Współuzależnienie; 5.1. Współuzależnienie a klasyfikacje ICD-10 i DSM-IV; 5.2. Przegląd stanowisk wywodzących się z doświadczeń terapeutycznych; 5.2.1. Model psychopatologiczny – współuzależnienie jako choroba; 5.2.2. Model zaburzeń osobowościowych; 5.2.3. Model adaptacyjny – współuzależnienie jako reakcja na stres; 5.3. Krytyka i ograniczenia opisów teoretycznych; 5.3.1. Krytyka z powodu nieprecyzyjności pojęcia; 5.3.2. Krytyka z pozycji feministycznych; 5.3.3. Krytyka z pozycji porównań międzykulturowych; 5.4. Wyniki badań empirycznych; 5.5. Współuzależnienie w kontekście teorii systemów rodzinnych Bowena; 5.6. Kierunki dalszych poszukiwań; 6. Dorosłe dzieci alkoholików; 6.1. Narodziny i rozwój koncepcji; 6.2. Krytyka koncepcji – efekt Barnuma?; 6.3. DDA w innych badaniach empirycznych; 6.4. Ograniczenia badań i kierunki dalszych poszukiwań; 7. Specyfika lecznictwa odwykowego; 7.1. Droga do trzeźwości w samopomocowym ruchu Anonimowych Alkoholików; 7.2. Model Minnesota; 7.3. Integracyjna terapia uzależnień Mellibrudy; 8. Metodologia badań własnych; 8.1. Problemy badawcze i hipotezy; 8.2. Opis zastosowanych metod i narzędzi badawczych; 8.2.1. Skale Oceny Spójności i Elastyczności – FACES IV D.H. Olsona; 8.2.1.1. Model Kołowy jako podstawa teoretyczna narzędzi badawczych – rys historyczny; 8.2.1.2. Założenia teoretyczne aktualnej wersji Modelu; 8.2.1.3. Charakterystyka kwestionariusza FACES IV; 8.2.2. Skala Komunikacji Rodzinnej; 8.2.3. Skala Zadowolenia z Życia Rodzinnego; 8.2.4. Rysunek Rodziny; 8.2.5. Schematyczny Rysunek Rodziny; 8.2.6. Kwestionariusz Problematyki Rodzinnej; 8.3. Sposób przeprowadzenia badań; 9. Wyniki badań; 9.1. Charakterystyka badanych rodzin; 9.2. Badane rodziny alkoholowe przed rozpoczęciem leczenia w świetle zmiennych Modelu Kołowego i FACES IV; 9.3. Charakterystyka badanych rodzin alkoholowych po rozpoczęciu leczenia przez uzależnionego w świetle zmiennych Modelu Kołowego i FACES IV; 9.4. Rezultaty metod projekcyjnych; 9.4.1.Wyniki Rysunku Rodziny; 9.4.1.1. Obraz rodziny u dorosłych; 9.4.1.2. Obraz rodziny u dzieci; 9.4.2. Wyniki Schematycznego Rysunku Rodziny; 9.4.2.1. Relacje mąż – żona; 9.4.2.1. Relacje rodzice – dzieci; 10. Podsumowanie – charakterystyka rodzin alkoholowych przed i po rozpoczęciu leczenia; 10.1. Główne cechy uzależnionych ojców; 10.2. Charakterystyka żon; 10.3. Sytuacja dzieci w badanych rodzinach; 10.4. Poziomy spójności badanych rodzin; 10.5. Poziomy elastyczności badanych rodzin; 10.6. Jakość komunikacji i zadowolenia z życia rodzinnego w badanych systemach.[K]
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Opis
Autorzy:Andrzej Margasiński Wojciech Śliwerski Oficyna Wydawnicza Impuls
Wydawca:Oficyna Wydawnicza Impuls (2010-2011)
ISBN:978-83-7587-364-1 978-83-7587-591-1
Autotagi:druk książki literatura literatura stosowana psychologia publikacje naukowe rodzina
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści 8 rekordów bibliograficznych, pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo