Zarządzanie przez chaos:

wybrane aspekty epidemii COVID-19 w percepcji pracowników ochrony zdrowia

Autorzy:
Michał Kaczmarczyk
Maria Zrałek
Wydawcy:
ebookpoint BIBLIO (2022)
Wyższa Szkoła Humanitas (2021-2022)
Oficyna Wydawnicza Humanitas (2021)
IBUK Libra (2021)
ISBN:
978-83-66165-61-8, 978-83-66165-65-6
Autotagi:
dokumenty elektroniczne
druk
e-booki

Niniejsza monografia jest próbą syntetycznego opisu i krytycznej oceny działań polskiej administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego w warunkach epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, ze szczególnym uwzględnieniem okresu tzw. pierwszej fali pandemii, a zatem okresu przypadającego na miesiące wiosenne 2020 roku. Autorzy przedstawią wybrane działania i zaniechania państwa, wpisujące się w aktywność związaną z przeciwdziałaniem kryzysowi i reagowaniem na jego przejawy, próbując odpowiedzieć na pytanie: na ile owe działania były zgodne z regułami nowoczesnego zarządzania kryzysowego? W tym kontekście zaprezentowane i omówione zostaną wyniki badania „Wybrane aspekty zarządzania epidemią SARS-CoV-2 w percepcji pracowników sektora ochrony zdrowia”, zrealizowanego przez Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Humanitas, pod kierunkiem Michała Kaczmarczyka. Celem badania było poznanie opinii lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, elektroradiologów i menedżerów ochrony zdrowia na temat wybranych elementów procesu zarządzania sytuacją kryzysową związaną z epidemią COVID-19. Badanie, o charakterze ogólnopolskim, przeprowadzono w okresie od 20 kwietnia do 20 maja 2020 roku z wykorzystaniem metody ankietowej bezosobowej oraz metody wywiadu pogłębionego. Przedmiotowe badanie dotyczyło tylko niektórych aspektów zarządzania epidemią i nie odnosiło się do całokształtu działań administracjipaństwowej w tym zakresie. Z tych też powodów niniejsza monografia nie macharakteru kompleksowej analizy i oceny wszystkich elementów strategii antykryzysowej państwa, ale poświęca uwagę kilku wybranym zagadnieniom, takim jak przygotowanie i wdrożenie wybranych procedur antykryzysowych, zapewnienie zabezpieczenia logistycznego dla systemu ochrony zdrowia czy komunikacja kryzysowa.

Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo