Pan Tadeusz

Autor:
Adam Mickiewicz (1798-1855) ...
Wyd. w latach:
1882 - 20019
Autotagi:
druk
książki
poezja
Więcej informacji...

"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza to lektura dla klas 4 - 6 (fragmenty) oraz klas 7-8 (całość utworu).Ebook "Pan Tadeusz" zawiera przypisy opracowane specjalnie dla uczennic i uczniów szkół podstawowych"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza stanowi spisaną trzynastozgłoskowcem (a więc stylem podniosłym), zawartą w dwunastu księgach epicką opowieść o szlachcie polskiej początku XIX wieku. Jako epopeja narodowa, która miała "trafić pod strzechy", czyli do wszystkich Polaków, również tych niezaliczających się do elit majątkowych, urzędniczych czy umysłowych --- jest prawdopodobnie najsłynniejszym dziełem czołowego polskiego poety romantycznego.Wśród najważniejszych wątków fabularnych "Pana Tadeusza" wymienić należy: spór o zamek Horeszków, historię waśni Stolnika i Jacka Soplicy, wątek przemiany tego ostatniego z awanturnika w patriotę, uwieńczoną zaręczynami miłość Tadeusza i Zosi, romans młodzieńca z Telimeną, kobietą dojrzałą, spór Asesora z Rejentem o psy myśliwskie (Kusego i Sokoła), a przede wszystkim wątek niepodległościowy, związany z wojnami napoleońskimi i walką Polaków pod sztandarami Księstwa Warszawskiego z Rosją. W związku z tym wątkiem pojawiają się na kartach "Pana Tadeusza" postacie historyczne: generał Henryk Dąbrowski oraz generał Kniaziewicz.Mickiewicz pisał "Pana Tadeusza" w Paryżu, począwszy od 1832 roku; dzieło zostało opublikowane w 1834 roku i od razu zyskało niemałą popularność. Określenia "epopeja narodowa" po raz pierwszy użyto w odniesieniu do "Pana Tadeusza" w 1863 roku, po dwóch nieudanych zrywach niepodległościowych, i wiązało się to raczej z politycznym zapotrzebowaniem na utwór pełniący wobec Polaków funkcje analogiczne do eposu homeryckiego: opisujący zbiorowość wraz z jej wierzeniami i zwyczajami w decydującej chwili dziejowej. Gatunkowa przynależność dzieła jest jednak bardziej skomplikowana ze względu na wielość elementów odwołujących się do różnych wzorców, np. poematu heroicznego, sielanki, gawędy, satyry, powieści walterskotowskiej, gawędy szlacheckiej.Wśród inspiracji do powstania epopei o pełnym tytule: "Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie" wymienić należy opowieści hrabiego Henryka Rzewuskiego, przyszłego autora "Pamiątek Soplicy", do których spisania, dokładnie takim stylem, jakim operował, gdy je ze swadą opowiadał, budząc ducha dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, nakłonił Rzewuskiego Mickiewicz, który miał okazję słuchać magnata na jesieni 1830 roku w Rzymie, zanim jak grom spadła nań wieść o wybuchu powstania.Pan Tadeusz, jako utwór jednego z romantycznych wieszczów — jak w duchu epoki zwano wybitnych poetów, którym z racji działania w stanie natchnienia przypisywano zdolność przenikania tajemnic losów własnej zbiorowości, a nawet świata — niewątpliwie miał za zadanie podnieść na duchu Polaków po upadku powstania listopadowego i wyznaczyć im kierunek działania: zgodę narodową. Nawet w scenach pełnych przemocy czy dramatycznych Mickiewiczowska epopeja tchnie duchem harmonii i pogodą ducha. Fenomen ten przypisać należy zapewne zdolnościom twórczym Adama Mickiewicza, ale może również okolicznościom powstania utworu.Zaczyn dzieła powstał w 1831 roku, w zaciszu szlacheckiego dworku w Wielkopolsce, gdzie poeta znalazł gościnę, serdeczność, uznanie dla swego talentu i miłość Konstancji Łubieńskiej: wszystkie te ingrediencje składają się na sielankowy opis Soplicowa. Mickiewicz jechał wówczas do powstania, o którym wieść zaskoczyła go w trakcie europejskich wojaży; rwał się do boju, choć nie wierzył w możliwość powodzenia zrywu. Zatrzymał się, zachwycił polską atmosferą — i do powstania nie dołączył. Zapewne dobrze się stało, jeśli na rzecz patrzeć pod kątem dorobku kultury polskiej.Książkę polecają Wolne Lektury — najpopularniejsza biblioteka on-line.

Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie
Epoka:
(...)
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz / Estymator : Legimi, 2020.
Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz / Estymator : ebookpoint BIBLIO, 2020.
Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz / SMPB : Legimi, 2007.
Pan Tadeusz. Czyli Ostatni zajazd na Litwie / Adam Mickiewicz / KtoCzyta.pl : Legimi, 2018.
Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz / Avia-Artis : Legimi, 2018.
Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie / Adam Mickiewicz / Ossolineum ; IBUK Libra, 2015.
Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz / Avia Artis : ebookpoint BIBLIO, 2020.
Pan Tadeusz - wydanie ilustrowane / Adam Mickiewicz / Wydawnictwo MG : Legimi, 2014.
Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie / Adam Mickiewicz / Armoryka : ebookpoint BIBLIO, 2019.
Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz / Czarno na białym : Legimi, 2021.
Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz / Fundacja "Wolne Dźwięki" : Legimi, 2017.
Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie / Adam Mickiewicz / Armoryka : Legimi, 2014.
Pan Tadeusz. Czyli Ostatni zajazd na Litwie / Adam Mickiewicz / Ventigo Media : ebookpoint BIBLIO, 2016.
Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz / Nowoczesna Polska : Legimi, 2021.
Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie / Adam Mickiewicz / Ossolineum : Legimi, 2015.
Pan Tadeusz wydanie ilustrowane / Adam Mickiewicz / Wydawnictwo MG : ebookpoint BIBLIO, 2020.
Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie / Adam Mickiewicz ; czyta Wiktor Korzeniewski / Wolne Lektury : ebookpoint BIBLIO, 2014.
Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz / Aleksandria Tomasz Witkowski : Legimi, 2013.
Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz / MASTERLAB : ebookpoint BIBLIO, 2014.
Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz / Nowoczesna Polska : Legimi, 2022.
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Opis
Inne tytuły:Maraton z Panem Tadeuszem z przed. Tadeusza Żeleńskiego a tale of the gentry in the years 1811 and 1812 Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Adam Mickiewicz Polish & English text [il. Janusz Stanny] Pan Tadeusz or The last foray in Lithuania Nr 83 podobizna rękopisów historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwu księgach wierszem Pan Tadeusz czyli Ostani zajazd na Litwie historia szlachecka z r.1811 i 1812 we dwudziestu księgach wier szem Pan Tadeusz[we fragmentach z komentarzem] Pan Tadeusz czyli ostatni zajzad na Litwie Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach Lektury szkolne mp3 Pan Tadeusz - wydanie ilustrowane Pan Tadeusz(z oprac) historya szlachecka z 1811-1812 r we dwunastu księgach wierszem historia szlachecka z roku 1811 i 1812 Ostatni zajazd na Litwie czyli ostatni zajazd na Litwie
Autorzy:Adam Mickiewicz (1798-1855) Barbara Włodarczyk Michał Elwiro Andriolli (1836-1893) Stanisław Pigoń (1885-1968) Monika Głogowska
Opracowanie:Barbara Włodarczyk Konrad Górski (1895-1990) Stanisław Pigoń (1885-1968) Jolanta Adamus-Ludwikowska Zofia Stefanowska (1926-2007) Julian Maślanka (1930-2020) Dorota Nosowska Katarzyna Zioła-Zemczak Monika Głogowska Zbigniew Jerzy Nowak (1919-1993) Wilhelm Bruchnalski (1859-1938) Monika Głogowska-Harłoza Andrzej Heidrich (1928-2019) Anna Popławska Agnieszka Nawrot Janusz Uhma Agnieszka Sabak Bronisława Bobrowska (1876-1961) Kazimierz Brończyk (1888-1967) Jan Bystrzycki Piotr Chmielowski (1848-1904) Adam Górski Jan Michalski (1876-1950) Jerzy Starowicz Jolanta Szczurek Mirosław Dąbrowski Michał Janik (1874-1948) Adam Mąka Marek J. Piwko Janusz Pulnar (1940-2013) Rudolf Sylwer Marian Sztuka
Ilustracje:Michał Elwiro Andriolli (1836-1893) Jolanta Ludwikowska Jolanta Adamus-Ludwikowska Jan Marcin Szancer (1902-1973) Lucjan Ławnicki Józef Wilkoń Tadeusz Gronowski (1894-1990) M.E. Andriollego Marek Szyszko Janusz Stanny (1932-2014) Piotr Hańczak Ewa Hańczak Andrzej Heidrich (1928-2019) Wiesława Kowal Marek Jusięga Ludwikowska Barbara Adamus Michał Andriolli Andrzej Fokczyński Mirosław Goliszewski Wies~N?awa Kowal Ewa Laszczkowska Lech Majewski Igor Moniatowski Wioletta Stachowicz Marcin Szancer
Lektorzy:Tomasz Czarnecki Krzysztof Gosztyła Wiktor Korzeniewski Szymon Sędrowski Krzysztof Globisz Jerzy Bralczyk Marcin Kieca Grzegorz Młudzik Darijuš Petrovič Krzysztof Kolberger (1950-2011) Gabriela Slotvinska Irena Litvinovič Krzysztof Kołbasiuk (1952-2006) Andrzej Seweryn Grzegorz Gierak Jerzy Leszczyński Wojciech Brydziński Gustaw Holoubek (1923-2008) Krzysztof Kowalewski Anna Seniuk Wiktor Zborowski Joanna Trzepiecińska Olgierd Łukaszewicz Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009) Jan Englert Jerzy Trela
Przedmowa:Zofia Stefanowska (1926-2007) Julian Maślanka (1930-2020) Monika Głogowska Mieczysław Jastrun (1903-1983) Jarosław Marek Rymkiewicz (1935-2022) Wilhelm Bruchnalski (1859-1938) Julian Krzyżanowski (1892-1976) Janusz Odrowąż-Pieniążek (1931-2015) Marek Piechota Janusz Uhma Alina Witkowska (1928-2011) Józef Kallenbach
Posłowie:Zofia Stefanowska (1926-2007) Monika Głogowska Jarosław Marek Rymkiewicz (1935-2022) Janusz Odrowąż-Pieniążek (1931-2015)
Reżyseria:Jan Buchwald Aleksander Bardini Wojciech Markiewicz
Wstęp:Stanisław Pigoń (1885-1968) Katarzyna Zioła-Zemczak Mieczysław Jastrun (1903-1983) Alina Witkowska (1928-2011)
Kompozytorzy:Janusz Grzywacz Dariusz Regucki Bartłomiej Gliniak Jerzy Suchocki
Przypisy:Julian Krzyżanowski (1892-1976)
Tłumaczenie:Barbara Włodarczyk Michał Elwiro Andriolli (1836-1893) Kenneth R. Mackenzie (1908-1990) Kenneth Mackenzie (1908-1991) George Rapall Noyes (1873-1952)
Redakcja:Barbara Włodarczyk Julian Maślanka (1930-2020) Zbigniew Jerzy Nowak (1919-1993) Wojciech Kilar (1932-2013) Andrzej Wajda (1926-2016) Anna Willman Paweł Edelman
Scenariusz:Allan Starski
Adaptacja:Andrzej Wajda (1926-2016) Andrzej Seweryn Bogusław Linda Daniel Olbrychski Grażyna Szapołowska Marek Kondrat Michał Żebrowski Alicja Bachleda-Curuś
Narracja:Tomasz Czarnecki
Fotografia:Robert Lewandowski
Opracowanie graficzne:Zofia Stefanowska (1926-2007) Wojciech Freudenreich
Nota:Konrad Górski (1895-1990)
Reżyseria nagrania:Andrzej Solczak
Instytucje sprawcze:Oficyna Wydawnicza Promocja Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
oraz:Barbara Włodarczyk Stanisław Pigoń (1885-1968) Julian Maślanka (1930-2020) Tomasz Czarnecki
Wydawcy:Wydawnictwo Greg (1999-20019) Wydawnictwo Książka i Wiedza (1882-19584) Wydawnictwo Edukacyjne Greg (2017-2022) Fundacja Nowoczesna Polska (2011-2022) Legimi (2006-2022) Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo (1921-2022) Czarno na białym (2021) Wydawnictwo Ibis - Books (2018-2021) Hippocrene Books (2000-2021) Avia-Artis (2018-2020) NASBI (2014-2020) ebookpoint BIBLIO (2014-2020) Estymator (2012-2020) Grosh Shelong (2019) Wilga - Grupa Wydawnicza Foksal (2019) Wydawnictwo Greg Sp. z o. o (2019) Saga Egmont (2018-2019) Armoryka (2014-2019) IBUK Libra (2012-2019) Wydawnictwo Siedmioróg (1995-2019) Przedsiębiorstwo Handlowo-Wydawnicze Arystoteles sp. j. Marek Matusiak (2018) Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe Arti Artur Rogala Mariusz Rogala (2018) KtoCzyta.pl (2015-2018) Zakł. Nar. im. Ossolińskich (1920-2018) Fundacja Wolne Dźwięki (2017) Wydaw. Ibis (2017) Ventigo Media (2016) Górnośląskie Centrum Edukacji (2016) MASTERLAB (2014) Wolne Lektury (2014) Biuro Wystaw Artystycznych w Zamościu (2007) MWK (2007) SMPB (2007) Bookmedia (2006-2007) Gazeta Wyborcza (2006) A. A. MTJ (2006) Agencja Artystyczna MTJ (2006) Rea (1990-2006) Mediasat Group (2005) Wydawnictwo Orkla Press Polska (2005) Polskapresse (2005) Mediasat Poland (2005) Park (2005) Polskapress (2005) SDT Film (2005) Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o. o (2005) Morex (1995-2005) Akant (2003) Wydawnictwo Akant Ltd. Sp (2003) Greg Wydawnictwo Skrzat (2001) Siedmioróg - Oficyna Wydaw. Promocja (2001) Wydaw. Cil Polska-Kolekcje (2000) Exlibris (2000) Pruszyński (2000) Wydaw. Dolnośląskie (2000) Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa (1990-2000) MM Interactive Ossolineum (1999) MM Interactive (1999) Pomaton (1999) Wydawnictwo REA-SJ Sp. z o. o (1999) Wadium (1990-1999) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (1998) PWW (1998) Liberal (1995-1998) Agencja Wydawnicza Nałęcz (1995-1998) Wydaw. Eventus (1994-1998) Krajowa Agencja Wydawnicza-B (1980-1998) Beskidzka Oficyna Wydawnicza (1997) Wyd. BiK (1997) ADALEX (1997) Bertelsmann Media (1997) Wydaw. Literackie (1997) Agencja Wydawnicza Ostroróg (1995) Ag. NOWELA (1995) Dom Książki (1990-1992) Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu (1991) BGW (1991) Drukarnia Interdruck GmbH (1991) Rzeszowskie Zakłady Graficzne (1990) Omnibus (1990) Wydaw. Rzeszowskich Zakładów Graficznych (1990) Polska Fundacja Kulturalna (1986) Zakład Nagrań i Wydawnictw ZN (1986) Grafik Plus (1984) Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych (1980) Polskie Nagrania Muza (1972) J. M. Dent (1949) Państw. Zakł. Wydawn. Szkoln (1948) Horyzont (1947) Spółdzielnia Wydawnicza Książka (1945-1946) Biblioteka Rady Polonii Amerykańskiej (1945) Rada Polonii Amerykańskiej (1945) nakładem Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej (1934) Kom. Mickiewiczowski (1934) Adam Mickiewicz (1933) Biblioteka Arcydzieł Literatury (1929) Wydaw. A. F. Mittlera (1925) Związek Robotniczych Stowaryszeń Spółdzielczych Proletarjat (1924) Nakł. Gebethnera i Wolffa (1919) Macierz Polska (1897-1914) nakładem Księgarni Bukowieckiego (1898) F. A. Brockhaus (1897) Księgarnia Richtera (1892) H. Altenberg (1892) A. Gruszecki (1886) Wydawnictwo Rea-SJ Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa Książka i Wiedza Oficyna Wydawnicza G P Henryk Gościański Karol Prętnicki Richter Adi Fundacja Serce - na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom Heraclon International M. I. Kolin MCD Records S. Kamiński Skarb Rzeczypospolitej Polskiej Wilhelm Zukerkandel Wydaw. KAMA Wydawnictwo MG Ewa Dorota Malinowska-Grupińska Tadeusz Pini Wydawnictwo Zielona Sowa
Serie wydawnicze:Lektura Lektura z Opracowaniem Dzieła poetyckie Arcydzieła Literatury Polskiej Lektura (Greg) wydanie z opracowaniem Biblioteka Narodowa Kolorowa Klasyka Lektury Szkolne z Opracowaniem Klasyka Polska Biblioteka Gazety Wyborczej AudioLektura Biblioteka Klasyki Klasyka Polska i Obca Wydawnictwo Macierzy Polskiej Biblioteka Powszechna Lektury Wszech Czasów Audiobiblioteka Literatury Książka dla Każdego Biblioteka Lektur Szkolnych Biblioteka Literatury Pięknej Klasyka dla Gimnazjum Lektury Szkolne Arcydzieła literatury światowej Audiobook Kanon Lektur Kanon Literatury Polskiej Lekcja Literatury Lektura Dobrze Opracowana Obrazy Dragon Edukacja Dzieła wszystkie Klasyka Literatury Klasyka Polska - Prószyński i S-ka Lektury Ucznia Nasza Biblioteka Romantyzm Seria I Twoje Lektury wydanie z opracowaniem - Greg Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej Dzieła Ilustrowana Klasyka Klub Czytanej Książki Książka dla Każdego (Czytelnik) Lektury ucznia - Szkoła Podstawowa Złota Seria Seria granatowa XIX wiek liceum ABC Klasyka polska Adama Mickiewicza Dzieła wszystkie Audiobook - Aleksandria Bibliofilska Edycja Reprintów "BGW" Biblioteka Arcydzieł Poezji i Prozy Biblioteka Lektur Szkolnych - Czytelnik Biblioteka Narodowa, 0208-0104 Biblioteka Narodowa. Seria 2 Biblioteka Pisarzy Polskich Biblioteka Polonistyczna Seria Mickiewiczowska Dzieła - Adam Mickiewicz Dzieła poetyckie. T.4 Everyman's Library KLASYKA POLSKA - Kurpisz Klub Miłosników Ksiażki Kolorowy Świat Lektur Lektury dla Szkół Licealnych Lektury do słuchania Lektury z opracowaniem /Kama Literatura polska Narodowa Biblioteka Arcydzieł Nasza Biblioteka/ Ossolineum Oprawa Skórzana Perły Literatury Pisma Adama Mickiewicza Poezye Adama Mickiewicza Wielka Klasyka Polska klasa VIII, szkoła podstawowa 26 Arcydzieła Literatury Światowej - Club Internacional del Libro Biblioteczka Polska (Warszawa) Biblioteka Czytelnika Biblioteka Narodowa (Zakład Narodowy) Biblioteka Powszechna (Złoczów) Bibljoteczka Polska Everyman's Library. Fiction Klasyka Literatury - Wydawnictwo SBM Klasyka polska. Lektury Kolorowa Klasyka - Greg Lektura (Grupa Wydawnicza Foksal) Skarbczyk Bibliofila Skarbczyk Bibliofila - ZNiO Szkoła Twórczego Czytania Złota Seria - Zielona Sowa cenne wskazówki klasy 7-8 kom. red. Zbigniew Jerzy Nowak pod red. Manfreda Kridla
ISBN:8324124764 8373272429 8373371923 5904356582447 5906409190081 9788310120540 9788365449269 9788372205438 9788372720320 9788376990262 9788378185932 9788726090420 0-7818-0033-1 0-85065-144-1 2-902957-03-3 83-02-07133-1 83-03-03473-1 83-04-00359-7 83-04-00446-1 83-04-00453-4 83-04-00810-6 83-04-02212-5 83-04-04018-2 83-04-04331-9 83-05-11371-X 83-05-12577-7 83-05-12648-X 83-05-12719-2 83-05-12809-1 83-05-12978-0 83-05-13040-1 83-07-00232-X 83-07-00452-7 83-07-00483-7 83-07-00487-X 83-07-00843-3 83-07-01070-5 83-07-01233-3 83-07-01377-1 83-07-01889-7 83-07-01893-5 83-07-02022-0 83-07-02040-9 83-07-02615-6 83-07-02675-X 83-08-02731-8 83-7001-093-8 83-7023-425-9 83-7032-193-3 83-7049-003-4 83-7129-862-5 83-7132-147-3 83-7132-444-8 83-7141-191-X 83-7153-080-3 83-7153-201-6 83-7153-202-4 83-7162-357-7 83-7162-521-9 83-7167-102-4 83-7220-017-3 83-7227-422-3 83-7255-295-9 83-7255-509-5 83-7255-874-4 83-7282-210-7 83-7327-863-X 83-7389-219-2 83-7389-584-1 83-7389-617-1 83-7391-712-8 83-85036-17-2 83-85152-00-8 83-85152-77-6 83-85155-07-4 83-85311-52-1 83-85721-17-7 83-85815-23-6 83-86012-00-5 83-86012-02-1 83-86013-15-X 83-86235-14-4 83-86281-13-8 83-86685-08-5 83-86858-61-3 83-86928-81-6 83-87024-01-5 83-87121-18-5 83-87186-47-3 83-87186-48-1 83-87186-79-1 83-87961-30-2 83-88136-15-1 83-88276-00-X 83-88435-03-5 83-88468-44-8 83-88626-20-5 83-88944-45-2 83-89524-03-1 83-89956-25-X 83-901259-2-7 83-902458-5-X 83-903382-0-3 83-905782-9-8 83-911438-0-5 83-912443-1-8 83-918107-3-9 84-9819-164-5 978-837498-049-4 978-8386581-34-4 978-83-86-868452 978-84-98-191974 590-435-6580-63-4 83-7023-241-425-1 978-83-04-05041-9 978-83-07-03341-9 978-83-08-06255-5 978-83-08-06256-2 978-83-268-3698-5 978-83-280-6781-3 978-83-285-4544-1 978-83-285-4724-7 978-83-288-1540-7 978-83-288-5862-6 978-83-60313-62-6 978-83-61056-78-2 978-83-61056-84-3 978-83-61237-68-6 978-83-61482-86-4 978-83-62202-01-0 978-83-62202-90-4 978-83-62912-01-8 978-8-3636-2525-2 978-83-64374-74-6 978-83-65458-87-2 978-83-65458-91-9 978-83-65588-57-9 978-83-65634-54-2 978-83-65875-73-0 978-83-65922-26-7 978-83-65952-92-9 978-83-66155-15-2 978-83-66251-19-9 978-83-66462-83-0 978-83-66719-07-1 978-83-66729-02-5 978-83-66729-87-2 978-83-66969-74-2 978-83-66969-75-9 978-83-7141-693-4 978-83-7141-732-0 978-83-7220-049-5 978-83-7236-107-3 978-83-7266-321-4 978-83-7272-266-9 978-83-7272-272-0 978-83-7272-370-3 978-83-7327-192-0 978-83-7327-228-6 978-83-7327-870-7 978-83-7389-129-6 978-83-7389-574-4 978-83-7389-641-3 978-83-7435-659-6 978-83-7437-444-6 978-83-7517-650-6 978-83-7517-651-3 978-83-7565-451-6 978-83-7623-745-9 978-83-7699-812-1 978-83-7738-398-8 978-83-7740-823-0 978-83-7779-212-4 978-83-777-9215-5 978-83-7791-613-1 978-83-7844-363-6 978-83-7887-447-8 978-83-7887-933-6 978-83-7887-934-3 978-83-79035-65-6 978-83-7950-599-9 978-83-7993-432-4 978-83-8038-145-2 978-83-8038-157-5 978-83-8059-825-6 978-83-8059-826-3 978-83-8059-827-0 978-83-8172-966-6 978-83-8172-967-3 978-83-86740-54-3 978-83-87139-95-7 978-83-87571-60-3 978-83-88435-56-0 978-83-88736-91-9 978-83-926478-2-9 978-83-953127-0-0 978-83-956165-0-1 83-7389-617-1 84-9819-197-1 02084104 830700487 839113805 8373371929 83070048377 97883773839888 83-04-0446-1 83-720-049-1 83-8668-45-7 82-87139-95-5 83-07-00485-7 83-07-01372-1 83-07-01983-5 83-61482-86-4 83-7023-241-9 83-7162-457-7 83-7327-192-0 83-7327-192-2 83-7327-228-6 833-85036-17-2 83-70001-093-8 83-9181107-3-9 978-7327-192-0 83-711129-862-5 978083-7141-742-0 83-7023-241-425-9 978-83-7327-192-9 978-83-7327-228-3 978-83-7327-870-2 978-84-9819-164-5
ISSN:0208-4104
Autotagi:audiobooki beletrystyka CD dane numeryczne dokumenty elektroniczne dramat druk druki ulotne e-booki edukacja elementy biograficzne epika film i wideo folklor gimnazjum historia ikonografia książki liryka literatura literatura piękna literatura stosowana mikrofilmy mikroformy MP3 muzyka nagrania nagrania muzyczne nuty podręczniki poezja powieści proza przemówienia publikacje dydaktyczne publikacje naukowe reprodukcje romantyzm rysunki słuchowiska szkoły podstawowe szkoły średnie wiersze zasoby elektroniczne
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści 1 406 rekordów bibliograficznych, pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo