Dzienniczek:

Miłosierdzie Boże w duszy mojej

Autor:
Kowalska siostra Faustyna
Wyd. w latach:
1981 - 2021
Autotagi:
autobiografie
druk
książki
literatura faktu, eseje, publicystyka
publikacje religijne
Więcej informacji...
5.0

„Dzienniczek” w rękopisie – to sześć zeszytów o różnej objętości, gęsto zapisanych po obydwu stronach (łącznie 477 kart). Na początku każdego zeszytu, z wyjątkiem czwartego, Siostra Faustyna napisała swoje imię zakonne oraz jakąś sentencję o miłosierdziu Bożym, np. „Miłosierdzie Boże w duszy mojej” albo: „Miłosierdzie Pańskie na wieki wyśpiewywać będę”. Rękopis nie zawiera żadnych poprawek czy skreśleń; nawet wówczas, gdy Autorka opuściła literę, powtórzyła jakieś słowo lub napisała je z błędem, to niczego nie poprawiła. Tylko słowa Pana Jezusa, na polecenie ks. Sopoćki, zaznaczyła podkreślając je ołówkiem. W oryginalnych zeszytach jest kilka pustych stron, które najwidoczniej Autorka pozostawiła, by coś dopisać i uzupełnić, ale potem do nich nie wróciła. Nie numerowała też stron w swym rękopisie. Ze względów praktycznych paginację po śmierci Autorki wprowadzili o. Józef Andrasz SJ i s. Ksawera Olszamowska ZMBM, zaznaczając numery stron ołówkiem. Rękopis jest w bardzo dobrym stanie, nie ma w nim żadnych uszkodzeń; brakuje w zasadzie tylko jednej strony, która została wyrwana przez niewiadomego sprawcę, co zostało zaznaczone w wydaniu książkowym. Treść tego dzieła odsłania bogactwo i fascynujące piękno tajemnicy miłosierdzia Bożego, ukazane poprzez pryzmat życia i mistycznych doświadczeń Autorki. Jest ono zapisem jej duchowej drogi, jaką przeszła, dochodząc do ścisłego zjednoczenia z Bogiem, i orędzia Miłosierdzia, jakie przez nią Bóg przekazał Kościołowi i światu. Siostra Faustyna opisuje w nim swoje spotkania z Bogiem, niezwykły kontakt ze światem nadprzyrodzonym: spotkania z Jezusem, Matką Najświętszą, aniołami, świętymi, duszami cierpiącymi w czyśćcu, ataki złego ducha oraz codzienne zmagania, pracę nad sobą, troskę o postawę zaufania Bogu i czynnej miłości bliźniego aż po ofiarę ze swego życia. W jej życie została wpisana wielka prorocka misja polegająca na przypomnieniu światu biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i głoszeniu jej z nową mocą. „W Dzienniczku” znajduje się pełny zapis orędzia Miłosierdzia oraz wysiłki Siostry Faustyny, jej spowiedników i przełożonych, zmierzające do wypełnienia tej prorockiej misji. Pisząc „Dzienniczek”, Siostra Faustyna liczyła się z ewentualnością jego publikacji „dla pociechy dusz”, ale pragnęła, by nastąpiło to po jej śmierci. Dlatego swoje zapiski opatrzyła kartką o następującej treści: Jezus. Tych brulioników i notatek, które tu są, nikomu czytać nie wolno – wpierw musi je przejrzeć ojciec Andrasz albo ks. Sopoćko – ze względu [na to], że są [w nich] pisane tajemnice sumienia. Wolą Bożą jest, aby to wszystko było podane duszom dla pociechy. Samych brulioników nie trzeba dawać siostrom do czytania, ale po przedruku, wyjąwszy Przełożonych. Kraków, dzień rekolekcji, 3 IV 1938 r. s. Faustyna”.
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje
  • Wydawnictwo "Misericordia", Kraków 2016. Posłowie Jan W. Góra OP. Okładka inna od tej przedstawionej tutaj. Przedstawia małą dziewczynkę na łące, wśród zbóż, patrzącą przez lornetkę gdzieś w dal na niebie. • Miłość cię znajdzie. Dzienniczek św. Siostry Faustyny-wybór tekstów. • Str. 12 Bóg napełnił duszę moją światłem wewnętrznym głębszego poznania Go, jako najwyższego dobra i piękna. • Poznałam, jak bardzo mnie Bóg miłuje.
Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
lubieksiazki
Opis
Autor:Kowalska siostra Faustyna
Wydawcy:Wydawnictwo Misericordia (2012-2021) Legimi (2019) Wydawnictwo Promic (2011-2019) Wydawnictwo Misericordia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (2011-2015) Promic - Wydawnictwo Księży Marianów (2011) Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (2011) Wydawnictwo Księży Marianów MIC (2002-2011) Wydawnictwo Księży Marianów (1993-2011) Wydawnictwo Miłosierdzia (1981) Promic Wydawnictwo Księży Marianów MIC
ISBN:83-7119-325-4 83-7119-430-7 83-7119-431-5 83-85040-63-3 978-83-63916-21-3 978-83-63916-22-0 978-83-63916-23-7 978-83-63916-40-4 978-83-66093-41-6 978-83-66093-52-2 978-83-7119-319-4 978-83-7502-012-0 978-83-7502-024-3 978-83-7502-025-0 978-83-7502-235-3 978-83-7502-256-8 978-83-7502-414-2 978-83-7502-454-8 978-83-7502-455-5 978-83-7502-464-7 978-83-7502-518-7 978-83-7502-736-5 978-83-89731-58-6 978-83-89731-79-1 978-83-89731-89-0 8371193254 83-85040-63-3 978-83-66093-41-6 978-83-66093-43-0 978-83-7119-319-X 978-83-7501-025-0
Autotagi:autobiografie biografie druk elementy biograficzne epika ikonografia książki literatura literatura faktu, eseje, publicystyka literatura piękna literatura stosowana proza publikacje dydaktyczne publikacje religijne
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści 64 rekordów bibliograficznych, pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo