Prawo administracyjne

Autorzy:
Jacek Jagielski
Marek Wierzbowski
Aleksandra Wiktorowska
Marek Szubiakowski ...
Wydawcy:
Wolters Kluwer (2020)
Wolters Kluwer Polska (2017-2019)
LexisNexis Polska (2013)
Wydawnictwa Prawnicze PWN (1997-1999)
Wydane w seriach:
Seria Akademicka
Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska
Autotagi:
druk
książki
podręczniki
publikacje dydaktyczne
publikacje fachowe
skrypty
szkoły wyższe
Więcej informacji...

Spis treści : Cz. I Zagadnienia i pojęcia ogólne teorii prawa administracyjnego ľ Rozdz. 1 Zagadnienia wstępne ; Rozdz. 2 Krajowe źródła prawa administracyjnego ; Rozdz. 3 Geneza i rozwój prawa (Zarys rozwoju administracji i prawa administracyjnego we Francji, Niemczech, w Wielkiej Brytanii, Zarys rozwoju polskiej nauki prawa administracyjnego) ; Rozdz. 4 Podstawowe elementy prawa europejskiego ; Rozdz. 5 Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego. Cz. II Organizacja administracji w Polsce ľ Rozdz. 6 Administracja centralna ; Rozdz. 7. Podziały terytorialne państwa ; Rozdz. 8. Terenowa administracja rządowa zespolona (Wojewoda i jego pozycja prawna , Wojewódzka administracja zespolona) ; Rozdz. 9 Terenowe jednostki organizacyjne administracji specjalnej ; Rozdz. 10. Samorząd terytorialny ; Rozdz. 11. Pracownicy administracji publicznej. Cz. III Funkcjonowanie administracji - Rozdz. 12. Prawne formy działania administracji ; Rozdz. 13. Kontrola sądowa administracji publicznej ; Rozdz. 14 Kontrola administracji. Cz. IV Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego - Rozdz. 15 Wybrane zagadnienia administracyjnoprawnej regulacji gospodarki (Prawo działalności gospodarczej, Przedsiębiorstwa państwowe i ich prywatyzacja, Nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Nadzór państwa nad rynkiem kapitałowym, Prawo dewizowe, Prawo gospodarki nieruchomościami, Zasady i tryb wywłaszczania nieruchomości, Prawo gospodarki komunalnej, Prawo mieszkaniowe, Prawo budowlane, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo komunikacji i łączności, Prawo górnicze, Prawo geologiczne, Prawo energetyczne, Prawo normalizacji oraz jakości, Prawo o miarach i prawo probiercze, Dozór techniczny, Prawo bankowe, Polityka pieniężna, Prawo antymonopolowe, Prawo celne, Prawo ubezpieczeniowe) ; Rozdz. 16. Administracja spraw zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych ; Rozdz. 17. Upowszechnianie informacji (Prawo prasowe, Prawo o radiofonii i telewizji , Polska Agencja Prasowa, Ochrona informacji niejawnych) ; Rozdz. 18. Dostęp do informacji publicznej ; Rozdz. 19. Administracja w dziedzinie oświaty, nauki i kultury ; Rozdz. 20. Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych (Obywatelstwo, Prawo o cudzoziemcach, Zmiana imion i nazwisk, Akta stanu cywilnego, Ewidencja ludności, dowody osobiste, paszporty, Ordery, odznaczenia, odznaki) ; Rozdz. 21. Administracyjnoprawna regulacja zrzeszania się oraz niektórych innych rodzajów aktywności obywateli związanej z realizacją ich praw i wolności ; Rozdz. 22. Administracyjnoprawna regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego ; Rozdz. 23. Administracja obrony kraju i spraw zagranicznych (Ochrona granicy państwowej, Administracja spraw zagranicznych).
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Opis
Autorzy:Jacek Jagielski Marek Wierzbowski Aleksandra Wiktorowska Marek Szubiakowski Marcin Dyl Artur Nowak-Far Filip Elżanowski Rafał Stankiewicz Maksymilian Cherka Piotr Przybysz Paweł Wajda Michał Jabłoński Jarosław Maćkowiak Dorota Pudzianowska Katarzyna Zalasińska Ewa Stefańska Marek Grzywacz Anna Celejewska-Rajchert Jacek Piecha Joanna Róg-Dyrda Karolina Wojciechowska Dawid Ziółkowski Zbigniew Cieślak Jacek Lang Krzysztof Glibowski Aleksander Jakubowski Janusz Malanowski Krzysztof Andrzej Wąsowski Magdalena Śliwa-Wajda Luiza Wyrębkowska Katarzyna Ziółkowska
Redakcja:Marek Wierzbowski
Wydawcy:Wolters Kluwer (2020) Wolters Kluwer Polska (2017-2019) LexisNexis Polska (2013) Wydawnictwa Prawnicze PWN (1997-1999)
Serie wydawnicze:Seria Akademicka Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska
ISBN:83-87558-64-8 978-83-278-0061-9 978-83-8107-254-0 978-83-8160-515-1 978-83-8223-190-8
Autotagi:druk książki literatura literatura stosowana podręczniki publikacje dydaktyczne publikacje fachowe skrypty szkoły wyższe
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści 7 rekordów bibliograficznych, pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo