10.10.2012O Księgozbiorze regionalnym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnicy

Miejska Biblioteka Publiczna od początku swojego istnienia inicjowała wiele działań sprzyjających szerszej aktywizacji kulturalnej i intelektualnej. Dzięki MBP ludność lokalna miała możliwość bezpośredniego kontaktu nie tylko z literaturą, ale także z wybitnymi pisarzami, a także wieloma osobami związanych bezpośrednio z miastem lub regionem. Obecnie wśród aktualnych zadań informacyjnych bibliotek publicznych, czołową rolę przypisuje się informacji o regionie. Gromadzenie zbiorów i informacja o piśmiennictwie regionalnym nie jest nowym zadaniem w bibliotekach publicznych. Określały je już ustawy od 1968 roku. Również w Miejskiej Bibliotece Publicznej priorytetowym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym. Zbiór regionalny MBP w Szczawnicy, pełni funkcję dokumentacyjną i ma za zadanie służyć społeczności lokalnej w zakresie systemu informacji o regionie.Ponadto biblioteka pełni funkcję ośrodka informacji o regionie, wykorzystując gromadzone dokumenty. Udziela informacji o Szczawnicy oraz informacji skierowującej do źródeł, informacji dostępnych w Internecie.

Do kolekcji regionaliów, które wzbogacają zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej, należy zaliczyć książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego i wszelkiego rodzaju inne dokumenty związane z miastem Szczawnica oraz okolicznymi regionami.

Tematy kulturalne, historyczne i etnograficzne, opisujące dorobek współczesnych i minionych pokoleń szczawniczan, opisywane są również na łamach lokalnych czasopism, które bibliteka także gromadzi. Do najważniejszych czasopism wśród regionaliów MBP należy miesięcznik pt.: Z Doliny Grajcarka, pismo wydawane przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy, regularnie od 1991 roku.
Zasięg chronologiczny zbiorów regionalnych obejmuje piśmiennictwo od 1834 roku do czasów obecnych. Do najstarszych zbiorów należą: sprawozdania o zdrojach leczniczych w Szczawnicy, przewodniki historyczne oraz geograficzne.
Skany okładek kilku najstarszych publikacji ze zbioru regionalnego naszej biblioteki:
Szcz1.jpg szcz2.jpg szcz3.jpg szcz4.jpg


Szcz1.jpg Szcz1
jpg, 23 KiB, 561x359
szcz2.jpg szcz2
jpg, 144 KiB, 758x1290
szcz3.jpg szcz3
jpg, 71 KiB, 720x908
szcz4.jpg szcz4
jpg, 117 KiB, 820x1501
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Nikt jeszcze nie obserwuje komentarzy do tego ogłoszenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo