12.10.2018„Moja duża i mała ojczyzna”

W dniach 4 i 5 października 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie gościła Ewę Stadtmὕller autorkę książek dla dzieci i Łukasza Zabdyra ilustratora. Spotkania autorskie dla uczniów odbyły się w szkołach podstawowych w Waksmundzie, Łopusznej, Morawczynie i Obidowej. Tematem spotkań była przypadająca w tym roku 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, kwestia patriotyzmu, w tym także patriotyzmu lokalnego. Jednak nie tylko, ponieważ oprócz powyższego pani Ewa w bardzo plastyczny sposób przybliżyła uczestnikom sylwetki takich postaci historycznych, jak św. Jadwiga Królowa, Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski, Jan Matejko, św. Kinga, św. Jan Kanty, św. Brat Albert, a także św. Jan Paweł II. Wymienione wyżej osoby, jak również inni święci, przedstawiciele nauki, kultury, literatury i sztuki są bowiem znakomitym przykładem bogactwa historii naszego narodu. Z kolei pan Łukasz pięknie rysował, w znamienny sposób obrazując różnego rodzaju zagadki związane właśnie z postaciami, o których opowiadała Ewa Stadtmὕller. Można śmiało powiedzieć, że jego rysunki stanowiły profesjonalne ubogacenie słów autorki. Ponadto pokazywał, w jaki sposób z liter mogą powstawać obrazki. Zilustrował też historię związaną z każdą miejscowością, w której miało miejsce spotkanie. Dzieci z ogromnym zain­tere­sowa­niem­ słuchały zaproszonych gości, jednocześnie podziwiając słowem i obrazem tworzone treści. Na koniec była możliwość zakupienia książek Ewy Stadtmὕller, a także komiksów Łukasza Zabdyra, wraz z zamieszczoną w nich dedykacją. Wyrażając wdzięczność Dyrektorom szkół oraz Nauczycielom za umożliwienie realizacji tych spotkań, pragniemy zachęcić wszystkich uczniów do korzystania z zasobów bibliotek, nie wyłączając tych pozycji, które pozwolą im poznać historię ich dużej i małej ojczyzny


Waksmund 2.jpg Waksmund 2
jpg, 75 KiB, 800x600
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Nowy Targ GBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo