25.03.2019POLECAMY NOWOŚCI
 1. Animacja kultury w praktyce edukacyjnej / Teresa Mazepa. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 116 stron ; 24 cm.
  Sygnatura: 45679

 2. Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych : charisteria dla profesora Janusza Homplewicza / pod redakcją Krystyny Barłóg. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - 267, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.
  Sygnatura: 45680

 3. Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły / redakcja naukowa Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 183, [2] strony : ilustracje, fotografie ; 24 cm.
  Sygnatura: 45681

 4. Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poziom 1 / Olga Kłodnicka. - Wydanie 1. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019. - Teka A4 (82 karty) : ilustracje ; 30 cm
  Sygnatura: 45682

 5. Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poziom 2 / Olga Kłodnicka. - Wydanie 1. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019. - Teka A4 (87 kart): ilustracje ; 30 cm
  Sygnatura: 45683

 6. Problemy i zjawiska patologiczne w społeczeństwie tradycyjnym i nowoczesnym : studium socjologiczno-kryminologiczne / Eugeniusz Moczuk, Karol Bajda. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 237, [1] strona : ilustracje ; 23 cm.
  Sygnatura: 45684

 7. Rola rodzeństwa w rozwoju dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Wiesława Walc. - Wydanie 1. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 136 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
  Sygnatura: 45685

 8. Uczę się czytać, pisać i liczyć : przewodnik dla nauczyciela / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018. - 219 stron ; 24 cm.
  Sygnatura: 45686

 9. Wsparcie wcze­snor­ozwo­jowe­ dzieci zagrożonych niep­ełno­spra­wnoś­cią i niep­ełno­spra­wnyc­h / pod redakcją naukową Krystyny Barłóg. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. - 188 stron : ilustracje ; 24 cm.
  Sygnatura: 45687

 10. Wybrane problemy pedagogiki rodziny = Family pedagogy - selected problems / Zofia Frączek, Barbara Lulek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - 209 stron ; 24 cm.
  Sygnatura: 45688

 11. Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży / redakcja naukowa Wiesława Walc. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. - 175 stron : ilustracje ; 24 cm.
  Sygnatura: 45689
  Nowości 20.jpg Nowości 10.jpg


Nowości 10.jpg Nowości 10
jpg, 49 KiB, 300x400
Nowości 20.jpg Nowości 20
jpg, 54 KiB, 300x400
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Oborniki PBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo