07.10.2019XXIX MIĘDZYNARODOWA GALICYJSKA JESIEŃ LITERACKA

Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka jest festiwalem literackim realizowanym na terenie Małopolski, Podkarpacia i zachodniej Ukrainy. Gminna Biblioteka Publiczna w Waksmundzie od 9 lat bierze udział w tym wydarzeniu organizując lekcje literackie, spotkania i koncerty.
W dniu 2 października 2019 roku w ramach XXIX Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie wraz ze Szkołą Podstawową im. św. Jana Kantego w Ludźmierzu, pod patronatem Wójta Gminy Nowy Targ zorganizowała koncert literacki dla uczniów kl. VII i VIII.
Spotkanie poprowadził Andrzej Grabowski pomysłodawca i wieloletni organizator Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej. Podczas koncertu swe utwory zaprezentowali poeci:
Andrzej Grabowski – Kawaler Orderu Uśmiechu, poeta, prozaik, niezależny publicysta, autor książek dla dzieci i młodzieży, twórca i wieloletni organizator Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej.
Julia Sudus –urodzona i zamieszkała na Ukrainie. Nauczyciel języka angielskiego, tłumacz asystent redaktora czasopisma naukowego. Pisze poezję i prozę. Jest autorem 20 profesjonalnych artykułów naukowych, uczestniczyła w wielu międ­zyna­rodo­wych­ konferencjach naukowych.
Switłana Bresławska – Ukraińska poetka, krytyk literacki, tłumaczka. Laureatka miejskiej nagrody im. Iwana Franki w dziedzinie poezji.
Vladimir Stockman- rosyjski poeta, tłumacz, wykonawca piosenki autorskiej. Ma w swoim repertuarze utwory ponad 40 bardów rosyjskich. Należy do Federacji Pisarzy Rosyjskich oraz Połu­dnio­woro­syjs­kiego Związku Pisarzy.
Jan Dydusiak – poeta, eseista, satyryk. Od 1982 roku zamieszkały w Sydney. Twórca wielu utworów poetyckich, satyrycznych i krótkich opowiadań, felietonista.
Kazimierz Burnat – twórca harcerstwa dla młodzieży trudnej w ramach Nieprzebranego Szlaku. Spadochroniarz, były żołnierz czerwonych beretów. Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. Poeta, eseista, tłumacz literatury, publicysta, krytyk literacki, animator kultury, społecznik.
Artur Grabowski – poeta, autor ekspresyjnych grafik do tomików poezji, satyr i ilustracji książkowych dla dzieci i młodzieży oraz licznych projektów okładek książek dla dorosłych. Laureat V Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Satyryczny im. Bruno Schulca w 1992 r.

Uczestnicząca w spotkaniu młodzież miała okazję zachwycić się pięknem słowa, słuchając poezji, ballad i piosenek autorskich.
Na zakończenie spotkania autorzy odpowiadali na liczne pytania uczestników.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Nowy Targ za objęcie patronatem koncertu literackiego, a Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ludźmierzu oraz Nauczycielom za wspó­łorg­aniz­ację­ tego spotkania.
Młodzież zachęcamy do czytania poezji, która ubogaca i czyni człowieka wrażliwym na piękno otaczającego go świata.


IMG_5082[1].jpg IMG_5082[1]
jpg, 78 KiB, 800x600
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Nowy Targ GBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo