19.12.2019Migaliśmy w Bibliotece ;-)

11 grudnia 2019 r. pani Aleksandra Włodarczak i pan Olgierd Kosiba - przedstawiciele projektu MIGAJ.EU - przeprowadzili w naszej Bibliotece szkolenie na temat osób głuchych i porozumiewania się z nimi. Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób wada słuchu wpływa na odbiór świata, jak nawiązać kontakt z osobą głuchą lub niedosłyszącą, poznali kulturę i humor osób niesłyszących. Zrozumieniu tych zagadnień, oprócz wykładu i demonstracji znaków migowych, służyły fragmenty filmów, których bohaterami byli głusi.
Od Wykładowczyni Biblioteka otrzymała książkę "Głuchy pacjent. Wyzwania i potrzeby".

Wszystkim - prowadzącym i uczestnikom - dziękujemy za przybycie!

glusi415a.jpg glusi1291a.jpg glusi128a.jpg


glusi415a.jpg glusi415a
jpg, 35 KiB, 266x150
glusi1291a.jpg glusi1291a
jpg, 32 KiB, 266x150
glusi128a.jpg glusi128a
jpg, 34 KiB, 266x150
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Poznań PBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo