17.06.2020Wielozadaniowy bibliotekarz – cykl szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych

Celem projektu „Wielozadaniowy bibliotekarz – cykl szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych”, realizowanego przez Bibliotekę Kraków w 2020 roku, jest podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie pracy z czytelnikami, wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych, rozszerzenie zakresu usług oferowanych przez bibliotekę, a także wzmocnienie funkcji biblioteki jako instytucji otwartych na potrzeby różnych grup odbiorców.

Szkolenia adresowane są do pracowników małopolskich bibliotek publicznych, w tym Biblioteki Kraków, którzy wezmą udział w wykładach, warsztatach, dyskusjach oraz kursie Polskiego Języka Migowego. Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi, szkoleniowcy, trenerzy oraz doświadczeni praktycy.

Planowane szkolenia

 • Psychologiczne aspekty pracy bibliotekarza
  Warsztaty z psychologiem na temat pracy z nastolatkami; warsztaty poświęcone komunikacji międzyludzkiej, a także treningowi autokontroli i sposobom asertywnych zachowań w sytuacjach konfliktowych.

 • Praca z czytelnikami ze szczególnymi potrzebami
  Warsztaty praktyczne z elementami biblioterapii i bajkoterapii prowadzone przez specjalistów z Polskiego Towarzystwa Bibl­iote­rape­utyc­znego; warsztaty z muzykoterapii, różnorodnych form pracy z czytelnikiem oraz technik integrujących wokół książki; szkolenie poświęcone obsłudze obcokrajowców.

 • Oferta i usługi dla osób ze szczególnymi potrzebami
  Wykłady na temat sposobów czytania przez różne grupy osób ze szczególnymi potrzebami, rodzajów gromadzonych zbiorów i najchętniej czytanej literatury, a także omawiające zagadnienia związane z niwelowaniem barier w dostępie do bibliotek; szkolenie dotyczące działań marketingowych adresowanych do poszczególnych grup odbiorców oraz zasad organizowania wydarzeń dostosowanych do różnorodnych odbiorców.

 • Kurs Polskiego Języka Migowego
  30-godzinny kurs Polskiego Języka Migowego, prowadzony przez przedstawiciela Polskiego Związku Głuchych, zakończony uzyskaniem zaświadczenia PZG.

NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANY HARMONOGRAM SZKOLEŃ DOSTĘPNY JEST NA STRONIE BIBLIOTEKI KRAKÓW

wielozadaniowy bibliotekarz szkolenia.png

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Biblioteka Kraków

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo