13.10.2020Zaproszenie

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w następujących konkursach:
• IX Powiatowy konkurs literacki „Bajka dla siostrzyczki i braciszka” – przedmiotem konkursu jest napisanie bajki, opowiadania. Do prac można dołączyć ilustracje. Objętość prac nie powinna przekraczać 2 stron maszynopisu o formacie A4.
• XXII Powiatowy konkurs literacki „Książki na medal” – przedmiotem konkursu jest napisanie recenzji książki, polecane książki powinny być spoza kanonu lektur szkolnych. Objętość prac nie powinna przekraczać 2 stron maszynopisu o formacie A4.
Konkurs „Bajka dla siostrzyczki i braciszka” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych
z całego powiatu bełchatowskiego. Natomiast w konkursie „Książki na medal ”mogą wziąć udział uczniowie zarówno szkół podstawowych jak i pona­dpod­staw­owyc­h z całego powiatu bełchatowskiego.
Prace należy składać do 16 listopada 2020 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie, przy ulicy Kościuszki 9. bądź drogą pocztową, Szczegółowy regulamin konkursów znajduje się na stronie internetowej: www.biblioteka.belchatow.pl

Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Bełchatów MiPBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo