16.05.2014'CZAS NA ZDROWĄ MODĘ'

FILIA BIBLIOTECZNA W ŚWIĘTEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZŁOTÓW
Z SIEDZIBĄ W RADAWNICY realizuje projekt dla młopdzieży gimnazjalnej
i podn­adgi­mnaz­jaln­ej pt.
"CZAS NA ZDROWĄ MODĘ"

Projekt wygrał w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka” prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Do realizacji projektu zaproszonio specjalistów:
- dietetyka
- kosmotologa
- trenera sprawnosci ruchowej
- psychologów

Odbedą sie spotkania i warsztaty na temat zdrowia, urody oraz radzenia sobie z emocjami. Przewiduje się także spotkanie z dorosłymi poruszające temat zdrowego stylu życia młodzieży.

Projekt realizowany jest od maja do września 2014 roku w godzinach popołudniowych w Filii bibliotecznej w Świętej przy współudziale Filii bibliotecznej w Kleszczynie.

       Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju
       Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do
       komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest
       wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-
       Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Radawnica BPG (Złotów)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo