12.11.2021Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, to jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021. Jak wynika z danych pozyskanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, najczęściej występujące trudności zgłaszane przez rodziców i uczniów w czasie nauki zdalnej/hybrydowej to: obniżony nastrój, lęk przed powrotem do szkoły, poczucie osamotnienia, problemy z koncentracją i snem, poczucie bezradności, zachowania agresywne.

Polecamy literaturę ze zbiorów Biblioteki, która pomoże specjalistom oraz rodzicom w rozpoznaniu potrzeb uczniów/wychowanków oraz przygotowaniu wyprzedzających działań pomocowych.
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna katalogi.pbp.poznan.pl
- Psychologia nauczania katalogi.pbp.poznan.pl
- Nauczanie na odległość katalogi.pbp.poznan.pl

Więcej informacji: pbp.poznan.pl

Pomoc dziecku.jpg


Pomoc dziecku.jpg Pomoc dziecku
jpg, 4 KiB, 104x150
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Poznań PBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo