01.08.2022Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

1 sierpnia przypada Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, wystąpienia zbrojnego przeciwko wojskom niemieckim okupującym Warszawę zorganizowanego przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”.

W trakcie dwumiesięcznych walk od 1 sierpnia do 3 października 1944 roku straty wojsk polskich wyniosły około 16 tysięcy zabitych i zaginionych, 20 tysięcy rannych i 15 tysięcy wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tysięcy do 200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.

Powstanie Warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik.
(źródło: Wikipedia pl.wikipedia.org)
Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami na temat Powstania Warszawskiego w zbiorach naszej Bibliotekikatalogi.pbp.poznan.pl

Więcej informacji, linki dotyczące Powstania Warszawskiego, ciekawostki historyczne na stronie www Biblioteki www.pbp.poznan.pl

Łączy nas pamięć.png


Łączy nas pamięć.png Łączy nas pamięć
png, 51 KiB, 211x150
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Poznań PBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo