17.11.2022Konkurs - Moja interpretacja „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza
    Wiktoria Ryndak i Maja Zięcina reprezentowały Szkołę Podstawową w Rzepienniku Marciszewskim i Filię Biblioteki Publicznej w Rzepienniku Marciszewskim w konkursie       recytatorskim “Słuchaj dzieweczko!” Moja interpretacja “Ballad i romansów” Adama       Mickiewicza. Konkurs przeprowadzony został w dniu 7 listopada 2022 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie. 

315181362_500824948745446_2325277740401568797_n.jpg

      Organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie we współpracy z III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie i Filologią Polską Aka-demii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

315325779_500829125411695_154776276825786937_n.jpg

315461786_500847058743235_8114531537467397707_n.jpg


Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Gromnik GBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo