03.12.2012Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie oferuje:

  • literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • księgozbiór popularno - naukowy z różnych dziedzin wiedzy;
  • czasopisma bieżące;
  • zbiory regionalne;
  • zbiory audiowizualne;
  • informacje biblioteczne, bibliograficzne, rzeczowe z różnych dziedzin wiedzy;
  • wypożyczanie międzybiblioteczne;
  • zajęcia w ramach przysposobienia bibliotecznego;
  • różne formy działalności kulturalnej: wystawy, spotkania autorskie, spotkania z przedstawicielami nauki, kultury i sztuki, konkursy i in.;
  • odpłatne usługi ksero;
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Nikt jeszcze nie obserwuje komentarzy do tego ogłoszenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo