19.03.2024Wrzutnia w Aninie !!!

Od poniedziałku 18 marca działa w Naszej filii w Aninie wrzutnia, czyli całodobowe urządzenie do samodzielnego zwrotu książek. Znajduje się na zewnątrz ogrodzenia, przy głównej ulicy.

Wrzutnia (inaczej: trezor biblioteczny) umożliwia wygodny sposób oddania książek w dniach i godzinach, kiedy biblioteka jest nieczynna.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania z tego urządzenia.

ZASADY KORZYSTANIA Z WRZUTNI (trezora)

 1. Wrzutnia służy do całodobowego zwracania książek wypożyczonych z filii
  przy ul. Trawiastej 10 :
 2. Wypożyczalnia nr 87 dla Dorosłych i Młodzieży im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 3. Oddział Dziecięcy
 4. Czytelnia Naukowa nr XIII
  w dniach i godzinach, gdy placówka jest nieczynna
 5. Zbiory wypożyczone w innych placówkach, nie mogą być zwracane z wykorzystaniem wrzutni.
 6. Użytkownik korzystający z wrzutni zobowiązany jest do delikatnego wkładania zwracanych książek do oznaczonego otworu. Książki należy wkładać pojedynczo, grzbietem do środka.
 7. Książki zwrócone z wykorzystaniem wrzutni są zdejmowane w godzinach pracy Biblioteki. Wrzucenie książki nie jest jednoznaczne ze zdjęciem jej z konta.
 8. Oddanie poprzez wrzutnię książek z opóźnieniem, nie zwalnia czytelnika od uiszczenia opłaty za ich nieterminowy zwrot.
 9. W deszczowe dni prosimy o zabezpieczenie książek przed wilgocią. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek obowiązuje regulaminowa zasada pokrycia kosztów wynikłych z ich zniszczenia.
 10. Zabrania się wkładania do wrzutni jakichkolwiek przedmiotów poza wypożyczonymi w Bibliotece książkami.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt bez nazwy (1).jpg


Projekt bez nazwy (1).jpg Projekt bez nazwy (1)
jpg, 310 KiB, 1333x2000
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Warszawa Wawer

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo