12.09.2016 „Lato w Teatrze” – podsumowanie

Uczestnikami zajęć było 40 dzieci z Bukowiny Tatrzańskiej, Czarnej Góry, Jurgowa i Leśnicy. To właśnie w naszych placówkach bibliotecznych (w Bukowinie Tatrzańskiej oraz w Leśnicy) 3 grupy dzieci w wieku od 6 do 12 lat przez dwa tygodnie brały udział w teatralnej przygodzie, pracując pod okiem pedagogów i artystów. Lato w teatrze to doświadczenie, nowe znajomości, a przede wszystkim przyjemność z możliwości przekraczania własnych granic, co daje niezwykłą satysfakcję. Przez dwa tygodnie wakacji młodzi aktorzy pracowali intensywnie aby zaprezentować efekty swoich działań rodzinie i mieszkańcom. Były warsztaty z teatru cieni, scenograficzno-plastyczne, kuglarskie, dokumentalno-filmowe i in.. Zajęcia poświęcone były tematom domu, przestrzeni, krajobrazu lokalnego, lokalnych baśni, legend, podań. Uczestnicy inspirowali się również przyniesionymi z domu przedmiotami i opowieściami, ale przede wszystkim swoją wyobraźnią. W przerwach pomiędzy zajęciami młodsza grupa zwiedziła pobliską piekarnię, wystawę z cyklu „Dusza na dłoni” w Bukowiańskim Centrum Kultury. Cała grupa była też na wspaniałej wycieczce na górze Wdżar w Kluszkowcach, w Czorsztynie i Niedzicy.

Podsumowanie warsztatów i uroczysty finał odbył się 27-28 sierpnia w BCK Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej. Owocem twórczej pracy dzieci i artystów była instalacja teatralna „Wszystkie dachy świata”, na której program składały się: projekcja filmu para­doku­ment­alne­go, teatr lalek i cieni, wystawa prac plastycznych, słuchowisko, pokaz cyrkowy. Uczestnicy opowiadali o swoich domach, rodzinnych zwyczajach i tradycjach poprzez detale – szeptane opowieści, nucone piosenki i przyśpiewki oraz gromadzone pamiątki, przedmioty, zdjęcia. Na koniec wszyscy obecni uczestniczyli w bankiecie częściowo zorganizowanym przez rodziców, za co składamy serdeczne podziękowania.

Fotorelacja na bibl­iote­kabu­kowi­na.pl


IMG_3210.jpg IMG_3210
jpg, 172 KiB, 800x600
IMG_3157.jpg IMG_3157
jpg, 146 KiB, 800x600
Zdjęcie 17.08.2016, 13 54 42.jpg Zdjęcie 17.08.2016, 13 54 42
jpg, 145 KiB, 800x600
Zdjęcie 17.08.2016, 11 49 11.jpg Zdjęcie 17.08.2016, 11 49 11
jpg, 182 KiB, 800x600
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Bukowina Tatrzańska GBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo