Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
[awatar]
Konin PWSZ
Rodzaj: Uczelnie PWSZ
Telefon: (63) 249-71-80
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
E-mail: biblioteka@konin.edu.pl

Biblioteka Główna
Wypożyczalnia, Czytelnia Komputerowa, Czytelnia Naukowa
ul. Wyszyńskiego 3 C
tel. (63) 249-71-80
poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-17.00
sobota: 7.30-14.00

Czytelnia
ul. Popiełuszki 4
tel. (63) 249 71 89
wtorek- piątek: 8.30-16.00
sobota: 8.00-14.00

Zapraszamy Państwa do korzystania z bazy Ibuk Libra - w katalogu on-line.
Nowa wersja katalogu internetowego systemu SOWA2/MARC21 dostarcza unowocześnienia w zakresie udostępniania informacji o zbiorach bibliotecznych. Połączono opisy komercyjnych zbiorów elektronicznych IBUK Libra z informacjami o zbiorach Biblioteki PWSZ w Koninie. Biblioteka oferuje dostęp do ponad 633 książek w czytelni internetowej IBUK Libra.
Zakupione książki można czytać na wszystkich komputerach pracujących w sieci uczelnianej bez konieczności logowania. Z tej samej książki może jednocześnie korzystać pięciu czytelników.
Z dniem 01.10.2014 r. obowiązują nowe kody dostępu do bazy. Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe hasła przestają być aktywne. Czytelników korzystających z bazy IBUK LIBRA oraz wszystkich zain­tere­sowa­nych­ zapraszamy do Biblioteki Głównej, Czytelni Naukowej ul. Wyszyńskiego 3C po odbiór nowych kodów dostępu (kodów PIN).
www.pwsz.konin.edu.pl

Komentarze (0)

Literary Reference Center Plus to obszerna pełnotekstowa baza literacka, zawiera szerokie spektrum informacji z prac ency­klop­edyc­znyc­h, książek, czasopism literackich i innych źródeł na temat tysięcy autorów i ich prac. Baza obejmuje pełny tekst ponad 35.700 streszczeń i przeglądów dzieł literackich, ok. 100.000 artykułów i esejów z zakresu krytyki literackiej, ponad 250.000 biografii autorów, ponad 740 czasopism literackich, ponad 750.500 recenzji książek, ponad 120.000 wierszy i poematów klasycznych i współczesnych, ponad 29.000 opowiadań, ponad 9.000 wywiadów z autorami, ponad 8.600 książek klasycznych i wiele innych publikacji. Ponadto zawiera ponad 2.700 pełnotekstowych literackich publikacji ency­klop­edyc­znyc­h m.in. w zakresie dramatu, poezji, literatury religijnej, literatury dziecięcej i innych dziedzin, 35 tomów literatury współczesnej "New Contemporary Literature Titles" wydawnictwa Salem Press obejmujące prace z zakresu fantastyki naukowej, literatury współczesnej, filozofii świata, literatury religijnej oraz biografie laureatów literackiej nagrody Nobla, 40 pełnotekstowych przewodników dla studentów w zakresie literatury amerykańskiej, literatury angielskiej, gatunków literackich a także 72 materiały wideo na temat prac literackich i autorów
Baza zawiera encyklopedie: Merriam Webster's Encyclopedia of Literature, Continuum Encyclopedia of American Literature, Continuum Encyclopedia of British Literature, Continuum Encyclopedia of Children's Literature, The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Beacham's Research Guide to Biography and Criticism (six volumes), The Oxford Illustrated History of English Literature, The Columbia Companion to the 20th Century American Short Story i wiele innych. Baza Literary Reference Center obejmuje również w całości zawartość bazy Magi­llOn­Lite­ratu­re Plus - wydawanej przez Salem Press.

Do 22 listopada br. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ma otwarty dostęp testowy do bazy Literary Reference Center. Baza jest dostępna na platformie EBSCOhost uczelni na stronie search.ebscohost.com
Z bazy można korzystać na stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu rozmieszczonych w Bibliotece PWSZ w Koninie oraz w sieci uczelnianej.

LitRefCentrPlus_Masthead_Web.png LitRefCentrPlus_Masthead_Web
png, 154 KiB, 1024x250
Komentarze (0)

Zapraszamy do korzystania z Platformy Internetowej CEON tworzonej przez Inte­rdys­cypl­inar­ne Centrum Modelowania Matematycznego i Koputerowego UW (ICM) umożliwiającej dostęp do największych w Polsce zbiorów cyfrowych zasobów naukowych:
Wirtualnej Biblioteki Nauki, dostępnej dla wszystkich instytucji akademickich w Polsce, oraz polskich baz bibl­iogr­afic­znyc­h
abstraktowych i pełnotekstowych z różnych dziedzin wiedzy w otwartym dostępie.
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki zostało utworzone w 2011 roku przez Inte­rdys­cypl­inar­ne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak:
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane:
artykuły (zarówno niepublikowane i nierecenzowane – preprinty, jak i te, które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty),
książki,
materiały konferencyjne,
raporty,
rozprawy doktorskie.
Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu
dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki.

Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium funkcjonuje na zasadach Open Access i jest w pełni otwarty i bezpłatny.
ceon.pl

2670_ceon.jpg 2670_ceon
jpg, 3 KiB, 120x64
Komentarze (0)

Zapraszamy do regularnego przeglądania wirtualnego wydania czasopisma TESOL Quarterly
Profesjonalne czasopismo zawierające artykuły na tematy istotne dla osób zain­tere­sowa­nych­ nauczaniem języka angielskiego. Kwartalnik prezentuje szeroki zakres tematów między innymi w takich obszarach jak psychologia i socjologia w nauce języków obcych, przygotowanie zawodowe, projekty nauczania i rozwoju czy standardy zawodowe.
Korzystanie z numerów aktualnych i archiwalnych nie wymaga logowania w serwisie internetowym.

olbannerleft.jpg olbannerleft
jpg, 7 KiB, 261x64
Komentarze (0)

Biblioteka Główna, ul. Wyszyńskiego 3C

poniedziałek - piątek
23.06 - 11.07.2014 r. - 8.00 - 15.00
soboty - nieczynne
14.07 - 14.08.2014 r. nieczynne
18.08 - 30.09.2014 r. - 8.00 - 15.00
soboty nieczynne

Istnieje możliwość przedłużenia książek na wakacje.

Czytelnia, ul. Popiełuszki 4

poniedziałek - piątek
30.06 - 11.07.2014 r - 7.30 - 15.00
soboty - nieczynne
14.07 - 25.07.2014 r. nieczynne
28.08 - 30.09.2014 r. - 8.00 - 15.00
soboty nieczynne

Komentarze (0)

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym wyłączona zostanie internetowa usługa zamówień i rezerwacji. Możliwa będzie natomiast opcja prolongaty.*

  • przypominamy o możliwości przedłużenia książek na cały okres wakacyjny. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się osobiście w Bibliotece przy ul. Wyszyńskiego 3C lub telefonicznie 63/249-71-80
Komentarze (0)

Uprzejmie informujemy, że do konta Biblioteki PWSZ dodano nowe publikacje darmowe.

Komentarze (0)

Dostęp możliwy bez autoryzacji (podawania nazwy użytkownika i hasła) ze wszystkich komputerów w sieci PWSZ w Koninie. Czasopisma dostępne są także w wersji drukowanej w Czytelni Naukowej, ul. Wyszyńskiego 3C.

Kwartalniki dla nauczycieli i studentów języka angielskiego. Wypełniają lukę pomiędzy codziennymi praktycznymi problemami nauczycieli, a innymi związanymi z nauczaniem dyscyplinami takimi jak edukacja, lingwistyka, psychologia i socjologia, których wykorzystanie pozwala osiągnąć lepsze efekty w nauczaniu.

eltj.oxfordjournals.org

journals.cambridge.org

la.jpg la
jpg, 3 KiB, 64x90
Komentarze (0)

Zapraszamy do regularnego przeglądania wirtualnego wydania czasopisma LIDER.
Korzystanie z numerów aktualnych i archiwalnych nie wymaga logowania w serwisie internetowym.

Tytuł rozp­owsz­echn­iany­ jest w wersji elektronicznej. Na stronie www.lider.szs.pl znajdują się kolejne numery miesięcznika oraz wiele możliwości korzystania z różnych materiałów o tematyce szeroko rozumianej promocji zdrowia i kultury fizycznej. Jest też specjalny dział BIBLIOTEKA, w którym znajdą się, za zgodą autorów, wszystkie te artykuły, które zostały nadesłane do redakcji i zakwalifikowane do publikacji, ale nie były dotąd drukowane ze względu na ograniczoną objętość pisma

1687_lider.jpg 1687_lider
jpg, 5 KiB, 120x85
Komentarze (0)

Wersja elektroniczna
Czasopismo "Języki Obce w Szkole" od 2012 r. wydawane jest bezpłatnie. Korzystanie z numerów aktualnych i archiwalnych nie wymaga logowania w serwisie internetowym.
Kwartalnik rozp­owsz­echn­iany­ jest w formie elektronicznej. Każdy numer można w całości pobrać bezpośrednio ze strony internetowej w formacie PDF lub korzystać z oddzielnych artykułów.

OKADKA~2(1).png OKADKA~2(1)
png, 38 KiB, 170x210
Komentarze (0)
kuszynskka
michalak.mn
sarnitta
milena_antecka
paula-malesza
justyna.hyza
malgos0poczta.onet.eu
skrzydlata
przemyslaw.przybyslawski
anna.szalczyk
sylwiawawrzyniak2
dareczkar.2012
Boga_d
axsoon
karolina260192
sandra.wisniew

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo