Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Biblioteka Uczelniana WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
[awatar]
Rzeszów BU WSPiA
Rodzaj: Uczelnie niepubliczne
Telefon: 178670454
Województwo: podkarpackie
Adres: ul.Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
E-mail: biblioteka@wspia.eu

Poniedziałek-Piątek 8.00-16.00
Sobota 8.00-14.00
Niedziela 8.00-13.00

Duże znaczenie władze WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej przywiązują do rozwoju Biblioteki, poprzez powiększanie i ciągłą aktualizację księgozbioru. Jest to jedna z priorytetowych sfer działalności Uczelni. Ze zbiorów Biblioteki korzystać mogą nie tylko pracownicy naukowo-dydaktyczni, ale przede wszystkim studenci, słuchacze Seminarium Doktoranckiego oraz uczniowie szkół pona­dgim­nazj­alny­ch – uczestnicy Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.

Księgozbiór

Biblioteka Uczelniana WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej została powołana do życia w 1995 roku i odgrywa ważną rolę w działalności naukowo-badawczej oraz w procesie dydaktycznym. Oferuje swoim Czytelnikom księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy, dostosowany do profilu naukowego Uczelni i kierunków kształcenia. Gromadzona jest literatura dotycząca prawa, administracji, ekonomii i zarządzania, bezpieczeństwa wewnętrznego, kryminalistyki i kryminologii oraz ich nauk pomocniczych, historii, w tym historii politycznej, gospodarczej, społecznej, historii państwa i prawa, psychologii, w tym psychologii sądowej i penitencjarnej, socjologii, filozofii, lingwistyki oraz informatyki, w tym informatyki kryminalnej.

Księgozbiór WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej liczy ponad 48 tys. woluminów, w postaci druków zwartych i ciągłych, zarówno w języku polskim, jak i obcym. Biblioteka gromadzi również zbiory specjalne w tym: kasety magnetofonowe, kasety video, płyty CD. Od 2016 r. sukcesywnie rozbudowywany jest księgozbiór obcojęzyczny, m.in. poprzez zakup publikacji z zakresu kryminalistyki, kryminologii, toksykologii i biologii sądowej, genetyki, a także z zakresu prawa międ­zyna­rodo­wego­ publicznego, prawa Unii Europejskiej, międ­zyna­rodo­wego­ i europejskiego prawa karnego, komparatystyki prawniczej, prawa konstytucyjnego oraz historii państwa i prawa. W ten sposób WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jako jedna z nielicznych Uczelni w Polsce dysponuje najnowszą literaturą obcojęzyczną ważną w procesie profesjonalnego kształcenia przyszłych prawników, specjalistów w zakresie administracji państwowej i zarządzenia oraz ekspertów od spraw bezpieczeństwa. Dostęp do tej literatury umożliwia również przygotowywanie publikacji naukowych i rozpraw doktorskich.

Z każdego komputera w Bibliotece podłączonego do Uczelnianej Sieci Komputerowej zapewniony jest dostęp do czasopism elektronicznych i baz danych, m.in. do systemu LEX, zapewniającego najszerszy dostęp do aktów prawnych, piśmiennictwa i orzecznictwa.

W Bibliotece Czytelnicy mają możliwość korzystania z Internetu zarówno na przeznaczonych do tego stanowiskach komputerowych, jak i bezprzewodowo na własnych urządzeniach.

Biblioteka Uczelniana organizuje wystawy tematyczne i prezentacje publikacji w nawiązaniu do rocznic historycznych i wydarzeń politycznych z historii Polski. Jest wspó­łorg­aniz­ator­em wydarzeń cyklicznych, m.in. wykładów otwartych, podczas których prezentowany jest księgozbiór oraz zbiory specjalne.

W ramach wymiany międ­zybi­blio­tecz­nej i dwustronnych umów Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami naukowymi oraz wydawnictwami i księgarniami. Dzięki temu Czytelnik zapewniony ma pełny dostęp do poszukiwanego piśmiennictwa.

Brak ogłoszeń na blogu.

olhateliacha
anikary
karolinazamorska.92
mkawecki9
kisieljola1
gaba1410
agata94
sabina.michno
anna.siwiec1992
dominika_malska
danuta-oczak
karolina80174
adecowski
magda.flis2
k.folcik
g.tymczyszyn0987

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo